Αποτελέσματα για:

ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Το Φεβρουάριο του 2014 ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 709 εκατ. ευρώ, κατά 25 εκατ.  ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του Φεβρουαρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων (κατά 153 εκατ. ευρώ) και ειδικότερα στις αυξημένες καθαρές πληρωμές για τόκους δανείων από το EFSF και το ΔΝΤ, καθώς και στη μικρή αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (κατά 26 εκατ. ευρώ), σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2013. Οι μεταβολές αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την άνοδο των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων. 

Το Φεβρουάριο του 2014 ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 709 εκατ. ευρώ, κατά 25 εκατ.  ευρώ μεγαλύτερο εκείνου του Φεβρουαρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων (κατά 153 εκατ. ευρώ) και ειδικότερα στις αυξημένες καθαρές πληρωμές για τόκους δανείων από το EFSF και το ΔΝΤ, καθώς και στη μικρή αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (κατά 26 εκατ. ευρώ), σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2013. Οι μεταβολές αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την άνοδο των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων.