Αποτελέσματα για:

οφειλές

Σε “ρώσικη ρουλέτα”  εξελίσσεται το παζάρι της κυβέρνησης με την Τρόικα και τίποτα δεν διασφαλίζει πως η νέα ρύθμιση, που θα αντικαταστήσει από τον Μάιο την «πάγια» που ισχύει σήμερα, θα είναι ευνοϊκότερη για τους φορολογούμενους.

Σε “ρώσικη ρουλέτα”  εξελίσσεται το παζάρι της κυβέρνησης με την Τρόικα και τίποτα δεν διασφαλίζει πως η νέα ρύθμιση, που θα αντικαταστήσει από τον Μάιο την «πάγια» που ισχύει σήμερα, θα είναι ευνοϊκότερη για τους φορολογούμενους.

ΟΠΑΠ ΑΕ

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει μονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασμό με βελτιωμένη κερδοφορία δ’ τριμήνου

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα – 7 Μαρτίου 2013 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

Πωλήσεις: 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 (μείωση κατά μονοψήφιο ποσοστό 8,9%) επιδεικνύοντας σημαντική ανθεκτικότητα εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA):673,8 εκ.ευρώ, έναντι  734,2 εκ.ευρώ το 2011 (μείωση 8,2%).  Τα EBITDA δ’ τριμήνου έφτασαν τα174,2 εκ.ευρώ έναντι185,0 εκ.ευρώ, μειωμένα κατά 5,8%, εμφανίζοντας μείωση μικρότερη έναντι των πωλήσεων, κυρίως λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης ρίσκου και του περαιτέρω περιορισμού δαπανών.Σταθερό περιθώριο κέρδους EBITDA στο 17,0% έναντι 16,9% to 2011.Έξοδα διάθεσης: 108,0 εκ. ευρώ (2011: 116,3 εκ. ευρώ) μειωμένα κατά 7,2%.Καθαρά κέρδη:505,5 εκ.ευρώ έναντι 537,5 εκ.ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%).  Καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου αυξημένα κατά 4,3% στα133,8 εκ.ευρώ λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερης φορολογίας.Κέρδη ανά μετοχή: 1,58 ευρώ, έναντι  1,68 ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%)Mέρισμα 2012: 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

 

 1.   ΣΥΝΟΨΗ

1.        

(Ποσά σε εκ. Eυρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

% Δ

2012

2011

% Δ

Πωλήσεις

1.025,5

1.162,3

(11,8)

3.971,6

4.358,5

(8,9)

Μικτά έσοδα (GGR)

   351,7

   382,6

(8,1)

1.302,1

1.413,4

(7,9)

EBITDA

  174,2

   185,0

(5,8)

673,8

734,2

(8,2)

Payout (%)

   65,7%

    67,1%

 

 67,2%

 67,6%

 

Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις)

  17,0%

   15,9%

 

17,0%

16,9%

 

Περιθώριο EBITDA (GGR)

  49,5%

   48,4%

 

51,7%

51,9%

 

Καθαρά κέρδη

  133,8

  128,3

4,3

505,5

537,5

(6,0)

 

Οι συνολικές  πωλήσεις το 2012  μειώθηκαν κατά 8,9% στα 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 κυρίως λόγω των μειωμένων πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Κατά το διάστημα του δ’ τρίμηνου του 2012 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €1.025,5 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 11,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2012 διαμορφώθηκαν στα673,8 εκ. ευρώ, έναντι734,2 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 8,2%. Η πτώση είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των εξόδων διάθεσης καθώς και τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών των παιχνιδιών ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ. Κατά το δ’ τρίμηνο 2012, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 5,8%, στα174,2 εκ. ευρώ, από185,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, βελτιώνοντας την τάση του εννεαμήνου (πτώση κατά 9,0%), κυρίως λόγω της μείωσης του ποσοστού διανομής κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό δαπανών διάθεσης και διοίκησης.

 

Τα καθαρά κέρδη του 2012 μειώθηκαν κατά 6,0% στα505,5 εκ. ευρώ από537,5 εκ. ευρώ το 2011. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2012 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,3% λόγω υψηλότερων καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερων φόρων.

 

 

2.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

  Πωλήσεις ανά παιχνίδι δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Eυρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

340.884

421.933

(19,2)

1.381.175

1.560.719

(11,5)

ΠΡΟΠΟ

4.509

5.789

(22,1)

16.015

22.189

(27,8)

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

242

386

  (37,2)

1.176

1.060

11,0

MONITOR GAMES

20.707

31.952

(35,2)

92.661

137.633

(32,7)

GO LUCKY

866

3.618

(76,1)

4.711

17.293

(72,8)

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

367.208

463.678

(20,8)

1.495.738

1.738.894

(14,0)

% στις συνολικές πωλήσεις

35,8

39,9

 

37,7

39,9

 

KINO

573.567

599.421

(4,3)

2.145.497

2.242.688

(4,3)

ΤΖΟΚΕΡ

54.483

65.588

(16,9)

208.695

231.594

(9,9)

ΛΟΤΤΟ

14.170

13.924

1,8

56.417

67.522

(16,5)

ΠΡΟΤΟ

7.278

8.058

(9,7)

27.608

30.632

(9,9)

Super 3

6.605

8.799

(24,9)

28.020

36.232

(22,7)

Extra 5

2.217

2.852

(22,3)

9.653

10.925

(11,6)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ

658.320

698.642

(5,8)

2.475.890

2.619.593

(5,5)

% στις συνολικές πωλήσεις

64,2

60,1

 

62,3

60,1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.025.528

1.162.320

(11,8)

3.971.628

4.358.487

  (8,9)

 

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού το 2012, ήταν μειωμένες κατά 14,0% στα1.495,7 εκ. ευρώ, έναντι1.738,9 εκ. ευρώ το 2011 λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που επηρεάστηκε από τη συνεχιζόμενη εγχώρια οικονομική ύφεση. Το δ’ τρίμηνο 2012 οι πωλήσεις των παιχνιδιών  στοιχηματισμού σημείωσαν πτώση κατά 20,8% στα367,2 εκ. ευρώ έναντι463,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

Οι πωλήσεις αριθμολαχείων το 2012, μειώθηκαν κατά 5,5% σε 2.475,9 εκ. ευρώ, από 2.619,6εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων του ΚΙΝΟ (4,3%) και του ΤΖΟΚΕΡ (9,9%). Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2012, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν σε 573,6 εκ. ευρώ μειωμένα κατά  4,3%.   

 

Κόστος πωλήσεων δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

Αποδόσεις σε νικητές

673.824

779.693

(13,6)

2.669.518

2.945.073

(9,4)

Προμήθειες πρακτόρων

86.207

97.456

(11,5)

333.462

365.685

(8,8)

Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων

50.758

50.688

0,1

195.634

197.177

(0,8)

Σύνολο κόστους πωλήσεων

810.789

927.837

(12,6)

3.198.614

3.507.935

(8,8)

 

Το κόστος πωλήσεων το 2012 διαμορφώθηκε στα 3.198,6 εκ. ευρώ από 3.507,9 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 8,8%, ποσοστό ανάλογο με τη μείωση των πωλήσεων.

 

Ειδικότερα, το ποσοστό διανομής κερδών (payout) του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το 2012 διαμορφώθηκε στο 68,9% από 69,4% το 2011. Το αντίστοιχο ποσοστό στο δ’ τρίμηνο του 2012 μειώθηκε στο 63,7% από 67,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Το ποσοστό  διανομής κερδών στο ΚΙΝΟ το 2012 διαμορφώθηκε στο 69,2% έναντι 69,8% το 2011 και στο 69,6% το δ’ τρίμηνο του 2012 έναντι 70,2% του αντίστοιχου περυσινού.   

 

ν

 Κόστος διάθεσης δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

Διαφήμιση

5.902

4.359

35,4

13.456

20.226

(33,5)

Δωρεές-οικον. ενισχύσεις

8.858

13.976

  (36,6)

17.542

27.733

(36,7)

Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων

21.891

19.445

12,5

70.242

61.184

14,8

Μερικό σύνολο

36.651

37.780

    3,0

101.240

109.143

  (7,2)

Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης

1.792

1.869

(4,5)

6.728

7.134

   (5,8)

Σύνολο κόστους διάθεσης

38.443

39.649

(3,1)

107.968

116.277

(7,2)

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης μειώθηκαν το 2012 κατά 7,2% σε 108,0 εκ. ευρώ, από 116,3 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματική προσπάθεια για τον εξορθολογισμό τους.

 

 

Κόστος διοίκησης δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

Συνολικό κόστος διοίκησης

9.535

15.589

(38,9)

32.174

36.795

        (12,6)

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 2012 μειώθηκαν στα32,2 εκ. ευρώ έναντι36,8 εκ. ευρώ το 2011. Στο δ´ τρίμηνο του 2012 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 38,9% στα9,5 εκ. ευρώ.

 

Ταμειακές ροές ετους  2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2012

2011

Δ%

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

564.732

456.701

23,7

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(117.163)

(839.483)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(275.881)

(78.812)

 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το 2012 αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,7% στα 564,7 εκ.ευρώ, από 456,7εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω πληρωμής χαμηλότερων φόρων αντισταθμίζοντας τη χαμηλότερη κερδοφορία.

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2012, μειώθηκαν κατά722 εκ.ευρώ σε σχέση με το 2011. Η μείωση  οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση του προηγούμενου έτους με δαπάνες όπως η απόκτηση αδειών για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων και η επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ έως το 2030.

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν το 2012 σε 275,9 εκ. ευρώ από 78,8 εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος 2011 και της πρώτης δόσης του ομολογιακού δανείου στην εξεταζόμενη χρήση έναντι της εισροής που προέκυψε από την είσπραξη του ομολογιακού δανείου την προηγούμενη χρήση.

 

 

3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Διανομή Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε την Πέμπτη 07.03.2013 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14.06.2013, τη διανομή για τη χρήση 2012 συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.06.2013, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 01.07.2013.

 

Κρατικά – Ξυστά Λαχεία

Η κοινοπραξία εταιρειών που ηγείται η ΟΠΑΠ, αναδείχτηκε ως προσωρινός πλειοδότης για την απόκτηση 12ετούς άδειας εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος €190εκ. ευρώ. Η απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υπόκειται σε επικύρωση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού κοινοβουλίου.

 

Επιχειρησιακό σχέδιο 2013-2022

Στις 22.02.2013, η ΟΠΑΠ δημοσιοποίησε παρουσίαση της εταιρίας που συντάχθηκε για τις ανάγκες πληροφόρησης προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ.

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ συγκαλεί στις 26.03.2013, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με κύριο θέμα την έγκριση σχεδίου σύμβασης για τον τεχνολογικό πάροχο (κοινοπραξία Intralot), την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Επιτροπής Ελέγχου.

 

 

Φορολογία

Από 01.01.2013 και μέχρι την 12.10.2020, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζεται σε 30% επί του μικτού κέρδους (GGR) των εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγει η ΟΠΑΠ, σύμφωνα με την από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης από 01.01.2013 τα κέρδη των παικτών από τα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ανεξαρτήτως ύψους υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αναλόγως του τρόπου διεξαγωγής του παιχνιδιού είτε ανά δελτίο παιχνιδιού, είτε κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Σύμφωνα όμως με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά την 18η Μαρτίου 2013 τα παραπάνω κέρδη θα υποβάλλονται σε φόρο, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

Δείτε τα αρχεία
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει μονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασμό με βελτιωμένη κερδοφορία δ’ τριμήνου

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα – 7 Μαρτίου 2013 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

 

Πωλήσεις: 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 (μείωση κατά μονοψήφιο ποσοστό 8,9%) επιδεικνύοντας σημαντική ανθεκτικότητα εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA):673,8 εκ.ευρώ, έναντι  734,2 εκ.ευρώ το 2011 (μείωση 8,2%).  Τα EBITDA δ’ τριμήνου έφτασαν τα174,2 εκ.ευρώ έναντι185,0 εκ.ευρώ, μειωμένα κατά 5,8%, εμφανίζοντας μείωση μικρότερη έναντι των πωλήσεων, κυρίως λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης ρίσκου και του περαιτέρω περιορισμού δαπανών.Σταθερό περιθώριο κέρδους EBITDA στο 17,0% έναντι 16,9% to 2011.Έξοδα διάθεσης: 108,0 εκ. ευρώ (2011: 116,3 εκ. ευρώ) μειωμένα κατά 7,2%.Καθαρά κέρδη:505,5 εκ.ευρώ έναντι 537,5 εκ.ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%).  Καθαρά κέρδη δ’ τριμήνου αυξημένα κατά 4,3% στα133,8 εκ.ευρώ λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερης φορολογίας.Κέρδη ανά μετοχή: 1,58 ευρώ, έναντι  1,68 ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%)Mέρισμα 2012: 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

 

 1.   ΣΥΝΟΨΗ

1.        

(Ποσά σε εκ. Eυρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

% Δ

2012

2011

% Δ

Πωλήσεις

1.025,5

1.162,3

(11,8)

3.971,6

4.358,5

(8,9)

Μικτά έσοδα (GGR)

   351,7

   382,6

(8,1)

1.302,1

1.413,4

(7,9)

EBITDA

  174,2

   185,0

(5,8)

673,8

734,2

(8,2)

Payout (%)

   65,7%

    67,1%

 

 67,2%

 67,6%

 

Περιθώριο EBITDA (πωλήσεις)

  17,0%

   15,9%

 

17,0%

16,9%

 

Περιθώριο EBITDA (GGR)

  49,5%

   48,4%

 

51,7%

51,9%

 

Καθαρά κέρδη

  133,8

  128,3

4,3

505,5

537,5

(6,0)

 

Οι συνολικές  πωλήσεις το 2012  μειώθηκαν κατά 8,9% στα 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 κυρίως λόγω των μειωμένων πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Κατά το διάστημα του δ’ τρίμηνου του 2012 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €1.025,5 εκ. ευρώ μειωμένες κατά 11,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2012 διαμορφώθηκαν στα673,8 εκ. ευρώ, έναντι734,2 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 8,2%. Η πτώση είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των εξόδων διάθεσης καθώς και τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών των παιχνιδιών ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ. Κατά το δ’ τρίμηνο 2012, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 5,8%, στα174,2 εκ. ευρώ, από185,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, βελτιώνοντας την τάση του εννεαμήνου (πτώση κατά 9,0%), κυρίως λόγω της μείωσης του ποσοστού διανομής κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό δαπανών διάθεσης και διοίκησης.

 

Τα καθαρά κέρδη του 2012 μειώθηκαν κατά 6,0% στα505,5 εκ. ευρώ από537,5 εκ. ευρώ το 2011. Κατά το δ’ τρίμηνο του 2012 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,3% λόγω υψηλότερων καθαρών χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερων φόρων.

 

 

2.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

  Πωλήσεις ανά παιχνίδι δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Eυρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

340.884

421.933

(19,2)

1.381.175

1.560.719

(11,5)

ΠΡΟΠΟ

4.509

5.789

(22,1)

16.015

22.189

(27,8)

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

242

386

  (37,2)

1.176

1.060

11,0

MONITOR GAMES

20.707

31.952

(35,2)

92.661

137.633

(32,7)

GO LUCKY

866

3.618

(76,1)

4.711

17.293

(72,8)

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

367.208

463.678

(20,8)

1.495.738

1.738.894

(14,0)

% στις συνολικές πωλήσεις

35,8

39,9

 

37,7

39,9

 

KINO

573.567

599.421

(4,3)

2.145.497

2.242.688

(4,3)

ΤΖΟΚΕΡ

54.483

65.588

(16,9)

208.695

231.594

(9,9)

ΛΟΤΤΟ

14.170

13.924

1,8

56.417

67.522

(16,5)

ΠΡΟΤΟ

7.278

8.058

(9,7)

27.608

30.632

(9,9)

Super 3

6.605

8.799

(24,9)

28.020

36.232

(22,7)

Extra 5

2.217

2.852

(22,3)

9.653

10.925

(11,6)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ

658.320

698.642

(5,8)

2.475.890

2.619.593

(5,5)

% στις συνολικές πωλήσεις

64,2

60,1

 

62,3

60,1

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.025.528

1.162.320

(11,8)

3.971.628

4.358.487

  (8,9)

 

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού το 2012, ήταν μειωμένες κατά 14,0% στα1.495,7 εκ. ευρώ, έναντι1.738,9 εκ. ευρώ το 2011 λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που επηρεάστηκε από τη συνεχιζόμενη εγχώρια οικονομική ύφεση. Το δ’ τρίμηνο 2012 οι πωλήσεις των παιχνιδιών  στοιχηματισμού σημείωσαν πτώση κατά 20,8% στα367,2 εκ. ευρώ έναντι463,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

 

Οι πωλήσεις αριθμολαχείων το 2012, μειώθηκαν κατά 5,5% σε 2.475,9 εκ. ευρώ, από 2.619,6εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων του ΚΙΝΟ (4,3%) και του ΤΖΟΚΕΡ (9,9%). Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2012, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν σε 573,6 εκ. ευρώ μειωμένα κατά  4,3%.   

 

Κόστος πωλήσεων δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

Αποδόσεις σε νικητές

673.824

779.693

(13,6)

2.669.518

2.945.073

(9,4)

Προμήθειες πρακτόρων

86.207

97.456

(11,5)

333.462

365.685

(8,8)

Υπόλοιπα έξοδα κόστους πωλήσεων

50.758

50.688

0,1

195.634

197.177

(0,8)

Σύνολο κόστους πωλήσεων

810.789

927.837

(12,6)

3.198.614

3.507.935

(8,8)

 

Το κόστος πωλήσεων το 2012 διαμορφώθηκε στα 3.198,6 εκ. ευρώ από 3.507,9 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 8,8%, ποσοστό ανάλογο με τη μείωση των πωλήσεων.

 

Ειδικότερα, το ποσοστό διανομής κερδών (payout) του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το 2012 διαμορφώθηκε στο 68,9% από 69,4% το 2011. Το αντίστοιχο ποσοστό στο δ’ τρίμηνο του 2012 μειώθηκε στο 63,7% από 67,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Το ποσοστό  διανομής κερδών στο ΚΙΝΟ το 2012 διαμορφώθηκε στο 69,2% έναντι 69,8% το 2011 και στο 69,6% το δ’ τρίμηνο του 2012 έναντι 70,2% του αντίστοιχου περυσινού.   

 

ν

 Κόστος διάθεσης δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

Διαφήμιση

5.902

4.359

35,4

13.456

20.226

(33,5)

Δωρεές-οικον. ενισχύσεις

8.858

13.976

  (36,6)

17.542

27.733

(36,7)

Χορηγίες-Έξοδα εκθέσεων

21.891

19.445

12,5

70.242

61.184

14,8

Μερικό σύνολο

36.651

37.780

    3,0

101.240

109.143

  (7,2)

Υπόλοιπα έξοδα κόστους διάθεσης

1.792

1.869

(4,5)

6.728

7.134

   (5,8)

Σύνολο κόστους διάθεσης

38.443

39.649

(3,1)

107.968

116.277

(7,2)

Τα συνολικά έξοδα διάθεσης μειώθηκαν το 2012 κατά 7,2% σε 108,0 εκ. ευρώ, από 116,3 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αντικατοπτρίζοντας την αποτελεσματική προσπάθεια για τον εξορθολογισμό τους.

 

 

Κόστος διοίκησης δ’ τριμήνου και έτους 2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

δ’ τρίμηνο 12

δ’ τρίμηνο 11

Δ%

2012

2011

Δ%

Συνολικό κόστος διοίκησης

9.535

15.589

(38,9)

32.174

36.795

        (12,6)

 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 2012 μειώθηκαν στα32,2 εκ. ευρώ έναντι36,8 εκ. ευρώ το 2011. Στο δ´ τρίμηνο του 2012 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 38,9% στα9,5 εκ. ευρώ.

 

Ταμειακές ροές ετους  2012 και 2011

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

2012

2011

Δ%

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

564.732

456.701

23,7

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

(117.163)

(839.483)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(275.881)

(78.812)

 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το 2012 αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,7% στα 564,7 εκ.ευρώ, από 456,7εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω πληρωμής χαμηλότερων φόρων αντισταθμίζοντας τη χαμηλότερη κερδοφορία.

 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2012, μειώθηκαν κατά722 εκ.ευρώ σε σχέση με το 2011. Η μείωση  οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση του προηγούμενου έτους με δαπάνες όπως η απόκτηση αδειών για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων και η επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ έως το 2030.

 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν το 2012 σε 275,9 εκ. ευρώ από 78,8 εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της καταβολής του μερίσματος 2011 και της πρώτης δόσης του ομολογιακού δανείου στην εξεταζόμενη χρήση έναντι της εισροής που προέκυψε από την είσπραξη του ομολογιακού δανείου την προηγούμενη χρήση.

 

 

3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Διανομή Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε την Πέμπτη 07.03.2013 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14.06.2013, τη διανομή για τη χρήση 2012 συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.06.2013, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 01.07.2013.

 

Κρατικά – Ξυστά Λαχεία

Η κοινοπραξία εταιρειών που ηγείται η ΟΠΑΠ, αναδείχτηκε ως προσωρινός πλειοδότης για την απόκτηση 12ετούς άδειας εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος €190εκ. ευρώ. Η απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υπόκειται σε επικύρωση από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού κοινοβουλίου.

 

Επιχειρησιακό σχέδιο 2013-2022

Στις 22.02.2013, η ΟΠΑΠ δημοσιοποίησε παρουσίαση της εταιρίας που συντάχθηκε για τις ανάγκες πληροφόρησης προεπιλεγέντων επενδυτών στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ που έχει προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ.

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ συγκαλεί στις 26.03.2013, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με κύριο θέμα την έγκριση σχεδίου σύμβασης για τον τεχνολογικό πάροχο (κοινοπραξία Intralot), την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και της Επιτροπής Ελέγχου.

 

 

Φορολογία

Από 01.01.2013 και μέχρι την 12.10.2020, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζεται σε 30% επί του μικτού κέρδους (GGR) των εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγει η ΟΠΑΠ, σύμφωνα με την από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ όπως εκάστοτε ισχύει.

Επίσης από 01.01.2013 τα κέρδη των παικτών από τα τυχερά παιχνίδια της ΟΠΑΠ ανεξαρτήτως ύψους υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αναλόγως του τρόπου διεξαγωγής του παιχνιδιού είτε ανά δελτίο παιχνιδιού, είτε κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Σύμφωνα όμως με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς έγκριση από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά την 18η Μαρτίου 2013 τα παραπάνω κέρδη θα υποβάλλονται σε φόρο, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

Δείτε τα αρχεία
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012

Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012