Αποτελέσματα για:

Γιάννης Ρέτσος

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2014 κάνουν λόγο για 18 εκατομμύρια αφίξεις- αν και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι θα ξεπερασθεί ο στόχος των 18,5 εκατ. σφίξεων- ενώ ως προς τα άμεσα έσοδα αναμένονται εφέτος 13 δισ. ευρώ και συνολικά πάνω από 35 δισ. ευρώ.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2014 κάνουν λόγο για 18 εκατομμύρια αφίξεις- αν και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ ανέφερε ότι θα ξεπερασθεί ο στόχος των 18,5 εκατ. σφίξεων- ενώ ως προς τα άμεσα έσοδα αναμένονται εφέτος 13 δισ. ευρώ και συνολικά πάνω από 35 δισ. ευρώ.

Τα πρώτα θετικά μηνύματα για τον τουρισμό παρουσιάστηκαν από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών μουσείων κατά 15% έναντι του Ιανουαρίου του 2012.

Τα πρώτα θετικά μηνύματα για τον τουρισμό παρουσιάστηκαν από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των επισκεπτών μουσείων κατά 15% έναντι του Ιανουαρίου του 2012.