Αποτελέσματα για:

Επιχειρήσεις ή εργοδότες

Χωρίς τέλος είναι οι μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Οι  επιχειρησιακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί έως το τέλος του 2012 βρίσκονται μια ανάσα από τις 1.000, ενώ περίπου 1,2 εκατ. εργαζόμενοι αμείβονται μέσω ατομικών συμβάσεων. Την ίδια ώρα οι ενεργές κλαδικές συμβάσεις δεν ξεπερνούν τις 15, με αποτέλεσμα το 70% των απασχολούμενων να αμείβεται με όσα προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, με τις μειώσεις μισθών να υπερβαίνουν και το 50%.

Oι επιχειρήσεις κατ’ εφαρμογήν του Ν.4046/12 θα έχουν το δικαίωμα να καταργήσουν επιδόματα συρρικνώνοντας τις αποδοχές μέσω επιχειρησιακών ή ατομικών συμβάσεων. Εκτιμάται ότι η μείωση θα κυμανθεί μεταξύ 15 % ως 30%. “Δίχτυ ασφαλείας” μόλις τα 586 ευρώ μικτά.

Oι επιχειρήσεις κατ’ εφαρμογήν του Ν.4046/12 θα έχουν το δικαίωμα να καταργήσουν επιδόματα συρρικνώνοντας τις αποδοχές μέσω επιχειρησιακών ή ατομικών συμβάσεων. Εκτιμάται ότι η μείωση θα κυμανθεί μεταξύ 15 % ως 30%. “Δίχτυ ασφαλείας” μόλις τα 586 ευρώ μικτά.

Το κλίμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία δεν έχει -προς το παρόν τουλάχιστον- αντίκτυπο στην αγορά. Αποτυπώνεται στα ομόλογα, στο χρηματιστήριο, στην επιστροφή των καταθέσεων, αλλά όχι στην πραγματική οικονομία.

Το κλίμα αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία δεν έχει -προς το παρόν τουλάχιστον- αντίκτυπο στην αγορά. Αποτυπώνεται στα ομόλογα, στο χρηματιστήριο, στην επιστροφή των καταθέσεων, αλλά όχι στην πραγματική οικονομία.