Αποτελέσματα για:

Τράπεζα της Ελλάδας

Η συνεχής λιτότητα δεν είναι λύση για την Ελλάδα, μόνο οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να κάνουν ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία”, επισήμανε σε συνέντευξη του στο CNN o πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Η συνεχής λιτότητα δεν είναι λύση για την Ελλάδα, μόνο οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να κάνουν ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία”, επισήμανε σε συνέντευξη του στο CNN o πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της,  σε συνέχεια της από 14.1.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της  σχετικά με την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, εξέδωσε σήμερα το ως άνω Ομολογιακό Δάνειο ποσού 350,3 εκατ. ευρώ, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ασκώντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Γενικής Τράπεζας, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ, με τιμή μετατροπής 6,86 Ευρώ ανά μετοχή. 

Με την έκδοση των ως άνω μετοχών και μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 68.322.221 ευρώ διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ καθεμία και η συμμετοχή της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε αυτό θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 99,77%.