Αποτελέσματα για:

φορολογική δήλωση

Τι πρέπει να κάνουν οι εκμισθωτές και οι υπεκμισθωτές – Τι θα γίνει με τις εκκρεμότητες σε αποζημιώσεις και τους συμψηφισμούς που εκκρεμούν από το 2020

Πιο συγκεκριμένα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ1078/30.12.2021 (Β΄ 6367) Απόφαση, τροποποιήθηκε η αρχική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση, παρατείνοντας την ισχύ του καθεστώτος

Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις που «έτρεξαν» οι Πειραιώς (Ermis), Alpha Bank (Aurora) και Eurobank (Wave) συνέβαλαν στη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού, με συνέπεια την απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου