Αποτελέσματα για:

MLS

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ στην Κύπρο, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία:

α.  Δεν διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου ή/ και στην CPB

β. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών

γ. Δεν πραγματοποίησε πωλήσεις προς Κύπρο κατά τη χρήση 2012

δ. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα αποτελέσματά της.

www.mls.gr

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 1257/27.3.2013 σχετικά με τυχόν δραστηριότητες της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ στην Κύπρο, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία:

α.  Δεν διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου ή/ και στην CPB

β. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών

γ. Δεν πραγματοποίησε πωλήσεις προς Κύπρο κατά τη χρήση 2012

δ. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα αποτελέσματά της.

www.mls.gr

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 13/02/2013  ο κ. ΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ  μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά    30.000 μετοχές της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 81.000 ευρώ στον κ.ΚΑΜΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε. με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι την Τετάρτη 13/02/2013  ο κ. ΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ  μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά    30.000 μετοχές της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  συνολικής αξίας 81.000 ευρώ στον κ.ΚΑΜΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

Μετά την είσοδο στις αγορές της Τουρκίας, της Χιλής, της Κύπρου, του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας, η εταιρία διαθέτει τον πλοηγό MLS Talk&Drive στην αραβική γλώσσα, επίσημη γλώσσα και της Ιορδανίας, ο οποίος θα ενσωματώνει χάρτες της εταιρίας Navteq.

Μετά την είσοδο στις αγορές της Τουρκίας, της Χιλής, της Κύπρου, του Μαρόκου και της Σαουδικής Αραβίας, η εταιρία διαθέτει τον πλοηγό MLS Talk&Drive στην αραβική γλώσσα, επίσημη γλώσσα και της Ιορδανίας, ο οποίος θα ενσωματώνει χάρτες της εταιρίας Navteq.