Αποτελέσματα για:

ΕΝΦΙΑ

Με το μυαλό στο Παρίσι βρίσκεται πλέον ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος έχει σχεδόν αποκρυσταλλώσει τις προτάσεις της κυβέρνησης τις οποίες αναμένεται να συζητήσει τις επόμενες ώρες με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.   Ήδη χθες ο υπουργός αποκάλυψε σε συνάντηση που είχε με το προεδρείο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) το ενδεχόμενο επιβολής ακόμη και ενιαίου συντελεστή στον ΦΠΑ.

Τα ανοικτά κυβερνητικά θέματα θα τεθούν στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Στη συνάντηση αναμένεται να είναι και ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Τα ανοικτά κυβερνητικά θέματα θα τεθούν στη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. Στη συνάντηση αναμένεται να είναι και ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Συσκέψεις με κομματικά και κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, για φορολογικά ζητήματα, τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, τα “κόκκινα” δάνεια, καθώς επίσης και ενόψει της συνάντησης της κυβερνητικής αποστολής με την τρόικα στο Παρίσι.

Συσκέψεις με κομματικά και κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, για φορολογικά ζητήματα, τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, τα “κόκκινα” δάνεια, καθώς επίσης και ενόψει της συνάντησης της κυβερνητικής αποστολής με την τρόικα στο Παρίσι.

Συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης είχε σήμερα αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) με τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.

Συνάντηση γνωριμίας και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης είχε σήμερα αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) με τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη.

1116352/ΔΠΕΙΣΑ/13.8.2014 (ΦΕΚ 2215/Β’/13.8.2014)

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 83, παρ. 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α’) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ», παρ. 9, του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 2 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (ΥΟΔΔ – ΦΕΚ 360) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Την υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. 1120401/ΔΠΕΙΣΑ/ΕΞ 2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1867/Β’) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο».
7. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που ανέκυψαν μετά την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Στην ΑΥΟ 1120401/ΔΠΕΙΣΑ/30.7.2013 (ΦΕΚ 1867/Β’) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.
Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30.9.2014.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

1116352/ΔΠΕΙΣΑ/13.8.2014 (ΦΕΚ 2215/Β’/13.8.2014)

Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 83, παρ. 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α’) περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 «Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ», παρ. 9, του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 2 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α’) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 20/25.6.2014 (ΥΟΔΔ – ΦΕΚ 360) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
5. Την υπ’ αριθ. 1015213/Δ6Α/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. 1120401/ΔΠΕΙΣΑ/ΕΞ 2013 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1867/Β’) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο».
7. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που ανέκυψαν μετά την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Στην ΑΥΟ 1120401/ΔΠΕΙΣΑ/30.7.2013 (ΦΕΚ 1867/Β’) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.
Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30.9.2014.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Στο επίκεντρο συνάντησης που θα έχουν αύριο, Τρίτη, το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, θα συζητηθούν τα θέματα της κυβερνητικής ατζέντας που πρέπει να διευθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πηγές της Χαρ. Τρικούπη.