Αποτελέσματα για:

Έλον Μάσκ

Ο πρωινός καπουτσίνο ή ο λάτε σας μπορεί να αρχίσει να έχει πιο πικρή γεύση, αλλά όχι μόνο λόγω ακρίβειας – Ανατιμήσεις 80% στους κόκκους καφέ το 2021

Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μετά την ως άνω μείωση διαμορφώνεται στα €914.715.153,00 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Τι προβλέπει ο «κανόνας 3G» που γενικεύεται σε όλη γενικεύεται σε όλη τη χώρα τόσο για την προσέλευση στους χώρους εργασίας, αλλά και για τη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς