Αποτελέσματα για:

Νότια Σινική Θάλασσα

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη ζώνη εναέριου ελέγχου της εντός μάλιστα μέρους της αντίστοιχης ζώνης εναερίου ελέγχου που ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες η Κίνα, προκαλώντας προκαλώντας τις αντιδράσεις την Ιαπωνίας, την Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη ζώνη εναέριου ελέγχου της εντός μάλιστα μέρους της αντίστοιχης ζώνης εναερίου ελέγχου που ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες η Κίνα, προκαλώντας προκαλώντας τις αντιδράσεις την Ιαπωνίας, την Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν.