AποτελEσματα αναζήτησης: Τζιρακιάν Profil,

εμφανίζονται 49 αποτελέσματα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Η Εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013:

1.            Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.tzirakian.com).

2.            Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση      


Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2013

Anastasis Giabanis

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E» (εφεξής η «Εταιρεία») που αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.12.2012, ο βασικός μέτοχος κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, ο οποίος κατέχει άμεσα το 62,85% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε ότι προτίθεται αφενός να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία (ι) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και (ιι) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους.

Επιπλέον ο κ. Τζιρακιάν δήλωσε προς την Εταιρεία ότι δεσμεύεται, ασκώντας το δικαίωμα προεγγραφής, να αποκτήσει άμεσα πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτόν μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες και μέχρι του συνόλου αυτών.

 

Πέραν του κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι κατά το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δηλαδή μέτοχοι που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5%, οι οποίοι να συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση της Εταιρείας.


Δείτε το αρχείο
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Anastasis Giabanis

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E» (εφεξής η «Εταιρεία») που αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.12.2012, ο βασικός μέτοχος κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, ο οποίος κατέχει άμεσα το 62,85% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δήλωσε ότι προτίθεται αφενός να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία (ι) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και (ιι) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους.

Επιπλέον ο κ. Τζιρακιάν δήλωσε προς την Εταιρεία ότι δεσμεύεται, ασκώντας το δικαίωμα προεγγραφής, να αποκτήσει άμεσα πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτόν μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες και μέχρι του συνόλου αυτών.

 

Πέραν του κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν, δεν υπάρχουν άλλοι βασικοί μέτοχοι κατά το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δηλαδή μέτοχοι που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον 5%, οι οποίοι να συμμετέχουν ταυτόχρονα και στη διοίκηση της Εταιρείας.


Δείτε το αρχείο
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Anastasis Giabanis

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η από 05.12.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ¤ 762.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 2.540.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤ 0,30 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών  μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως ορίσει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Κατόπιν της παραπάνω εξουσιοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και ανακοινώνει τα εξής:

 (α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να είναι ¤ 3,20 ανά μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ¤ 1.143.000, διαιρούμενο σε 3.810.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής ¤ 0,30. Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας, σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό ¤ 7.366.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το ¶ρτιο».

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των ¤ 8.128.000.


Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Anastasis Giabanis

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η από 05.12.2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ¤ 762.000, με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 2.540.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ¤ 0,30 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών  μετόχων της Εταιρείας, με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως ορίσει την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών.

Κατόπιν της παραπάνω εξουσιοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος,  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 13 Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, και ανακοινώνει τα εξής:

 (α) Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών να είναι ¤ 3,20 ανά μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ¤ 1.143.000, διαιρούμενο σε 3.810.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής ¤ 0,30. Η συνολική διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας, σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό ¤ 7.366.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το ¶ρτιο».

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των ¤ 8.128.000.


Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Anastasis Giabanis

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ  (REVERSE SPLIT)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

Η εταιρεία με την επωνυμία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2012, αποφάσισε, την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές (reverse split), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,45 σε € 4,50 και ακολούθως την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στις 08.01.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμ. Κ2-8710 / 04.01.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 31.01.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 4,50 σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.700.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από € 4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 381.000 και διαιρείται σε 1.270.0000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίστηκε η 05.02.2013 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.700.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας.

Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι την 06.02.2013 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στη παραπάνω εταιρική πράξη είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 08.02.2013 (Record date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά μετοχή, ορίστηκε η 13.02.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 22620-32280).


Δείτε το αρχείο
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

Anastasis Giabanis

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ  (REVERSE SPLIT)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

Η εταιρεία με την επωνυμία  «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2012, αποφάσισε, την μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 12.700.000 σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές (reverse split), με αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 10 παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,45 σε € 4,50 και ακολούθως την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στις 08.01.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθμ. Κ2-8710 / 04.01.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με τις παραπάνω μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 31.01.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 4,50 σε αντικατάσταση των υφισταμένων 12.700.000 κοινών ανωνύμων μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας από € 4,50 σε € 0,30 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 5.334.000 προς το σκοπό σχηματισμού ισόποσου ειδικού αποθεματικού της παρ. 4α του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 381.000 και διαιρείται σε 1.270.0000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Με απόφαση της Εταιρείας, ορίστηκε η 05.02.2013 ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 12.700.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας.

Από την επομένη εργάσιμη, ήτοι την 06.02.2013 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στη παραπάνω εταιρική πράξη είναι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 08.02.2013 (Record date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.270.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά μετοχή, ορίστηκε η 13.02.2013.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετοχές. Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 22620-32280).


Δείτε το αρχείο
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ (REVERSE SPLIT)

Anastasis Giabanis