Αποτελέσματα για:

target model

Αξιοποίηση των νέων υποδομών που θα αναδείξουν την Ελλάδα σε περιφερειακό hub-Έρχεται trading platform προϊόντων φυσικού αερίου- «Η βιομηχανία λειτουργεί ‘ηρωικά’ με την ακριβότερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη»