Αποτελέσματα για:

ΕΛΠΕ

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΕΛΠΕ προχώρησε η UBS στον απόηχο των αποτελεσμάτων του 2012. Συγκεκριμένα δίδει τιμή στόχο τα 8 ευρώ (από 6,5 ευρώ πριν) διατηρώντας όμως τη σύσταση «ουδέτερη». 

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΕΛΠΕ προχώρησε η UBS στον απόηχο των αποτελεσμάτων του 2012. Συγκεκριμένα δίδει τιμή στόχο τα 8 ευρώ (από 6,5 ευρώ πριν) διατηρώντας όμως τη σύσταση «ουδέτερη». 

Εκπαίδευση σε διαδικασίες απεγκλωβισμού από κλειστούς χώρους και ψηλά σημεία πραγματοποιήθηκε σε πυροσβέστες του τμήματος πυρασφάλειας της «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη από κλιμάκιο του Τμήματος Ορεινής Διάσωσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (www.hrt.org.gr), στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της πρώτης για εξειδικευμένη εκπαίδευση. 

Εκπαίδευση σε διαδικασίες απεγκλωβισμού από κλειστούς χώρους και ψηλά σημεία πραγματοποιήθηκε σε πυροσβέστες του τμήματος πυρασφάλειας της «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη από κλιμάκιο του Τμήματος Ορεινής Διάσωσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (www.hrt.org.gr), στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της πρώτης για εξειδικευμένη εκπαίδευση.