Αποτελέσματα για:

Moody's

Την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου κατά τρεις βαθμίδες, από «B3» σε «Caa3», με αρνητικές προοπτικές, υποβάθμισε ο οίκος Moody΄s, κοντά σε κατηγορία «default».

 

Την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου κατά τρεις βαθμίδες, από «B3» σε «Caa3», με αρνητικές προοπτικές, υποβάθμισε ο οίκος Moody΄s, κοντά σε κατηγορία «default».