Αποτελέσματα για:

επιδόματα

Εξακολουθεί να καλπάζει η ανεργία στην Ισπανία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό Υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώθηκαν άνεργοι αυξήθηκε τον προηγούμενο μήνα κατά 1,2%, σπάζοντας το φράγμα των 5 εκατομμυρίων.

Εξακολουθεί να καλπάζει η ανεργία στην Ισπανία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό Υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των ανθρώπων που δηλώθηκαν άνεργοι αυξήθηκε τον προηγούμενο μήνα κατά 1,2%, σπάζοντας το φράγμα των 5 εκατομμυρίων.

Με πολυνομοσχέδιο-σκούπα που κατέθεσε στη Βουλή προβλέπεται ότι οι διαδικασίες είσπραξης ξεκινούν ακόμα και … με ένα απλό email (!), έστω και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Με πολυνομοσχέδιο-σκούπα που κατέθεσε στη Βουλή προβλέπεται ότι οι διαδικασίες είσπραξης ξεκινούν ακόμα και … με ένα απλό email (!), έστω και αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Το νέο Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων θα μπορούν να εισπράττουν σε λίγους μήνες οι οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι ειδικό επίδομα θα ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο. Θα το δικαιούνται όμως εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ

Το νέο Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων θα μπορούν να εισπράττουν σε λίγους μήνες οι οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι ειδικό επίδομα θα ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο. Θα το δικαιούνται όμως εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ