Αποτελέσματα για:

Όμιλος Σαρακάκη

Το Ινστιτούτο, ποu θα λειτουργεί σαν μια δεξαμενή σκέψης, θα προτείνει σχέδια πολιτικών ποu θα οδηγούν σε αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και σε μια πιο συνεργατική προσέγγιση για την διαμόρφωση λύσεων.

Σε ηλικία 90 ετών απεβίωσε το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Δημήτρης (Τάκης) Σαρακάκης. Ο εκλιπών, από το 1975 πρωταγωνίστησε στον χώρο του αυτοκινήτου, ενώ είχε στο ενεργητικό του και άλλες σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σε ηλικία 90 ετών απεβίωσε το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Δημήτρης (Τάκης) Σαρακάκης. Ο εκλιπών, από το 1975 πρωταγωνίστησε στον χώρο του αυτοκινήτου, ενώ είχε στο ενεργητικό του και άλλες σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.