Αποτελέσματα για:

ατομικών επιχειρήσεων

Τα σύνθετα φύλλα αλουμινίου etalbond®,  που παράγονται από την ελληνική εταιρία ELVAL COLOUR, χρησιμοποιήθηκαν για να μορφολογηθούν οι «διάτρητες» προσόψεις του βραβευμένου κτηρίου γραφείων της πετρελαϊκής εταιρίας Statoil Hydro, στο Όσλο της Νορβηγίας.

Ο ΔΕΣΦΑ στηρίζοντας το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής & Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ  με θέμα : « ΕΚΕ, Συνεργασία, Καινοτομία, Αποτελεσματικότητα»

Να δείξει πως ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός «βάζει μπροστά» επιχειρεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, για να αποτρέψει πρόσθετες πιέσεις για νέα μέτρα (φόρους, μειώσεις μισθών ή και απολύσεις στο δημόσιο) κατά τη συνάντηση με τους επικεφαλής ελεγκτές της τρόικας, σήμερα στις 10.

Να δείξει πως ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός «βάζει μπροστά» επιχειρεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, για να αποτρέψει πρόσθετες πιέσεις για νέα μέτρα (φόρους, μειώσεις μισθών ή και απολύσεις στο δημόσιο) κατά τη συνάντηση με τους επικεφαλής ελεγκτές της τρόικας, σήμερα στις 10.

Η εταιρεία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει σήμερα, η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σήμερα συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και απορρίφθηκε αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής περί αναστολής των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών κατά της ΣΕΛΜΑΝ και των συνυπεύθυνων με αυτήν προσώπων μέχρι και τη συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως για λήψη προληπτικών μέτρων.
Ανάλογες αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης κατέθεσαν οι συνδεδεμένες εταιρείες «ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε.», θυγατρική της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. κατά ποσοστό 85%, «ALFA WOOD AEBE» βασικός μέτοχος ? μητρική της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. και «ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ», θυγατρική της ALFA WOOD AEBE. Σήμερα συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν αιτήσεις των ανωτέρω εταιρειών για χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών κατά αυτών και των συνυπεύθυνων με αυτές προσώπων μέχρι και τη συζήτηση των αντίστοιχων αιτήσεων για λήψη προληπτικών μέτρων.
Η απόφαση για την υπαγωγή της ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, ελήφθη μετά από μια σειρά δυσμενών για την επιχείρηση γεγονότων, με πλέον πρόσφατο αυτό της απαγόρευσης από το Υπουργείο Εργασίας των σχεδιαζόμενων ομαδικών απολύσεων στο κλειστό από 8.02.2013 εργοστάσιο της ΣΕΛΜΑΝ στο Βασιλικό Ευβοίας. Λόγω της επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης εκ μέρους της εταιρείας ληξιπρόθεσμων και μελλοντικών χρηματικών της υποχρεώσεων, κρίθηκε αναγκαία η αξιοποίηση των διατάξεων της διαδικασίας εξυγίανσης, προκειμένου να διατηρηθεί, να αναδιαρθρωθεί και να ανορθωθεί η ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. μέσω συμφωνίας της με τους πιστωτές της για την υιοθέτηση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.
Τέλος, η εταιρεία απευθυνόμενη στο επενδυτικό κοινό, τους πελάτες και τους προμηθευτές της, επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά διαψεύδοντας τα περί αντιθέτου δημοσιεύματα, ότι συνεχίζει κανονικά τη βιομηχανική παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της και ότι θα προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικές με τα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης.