AποτελEσματα αναζήτησης: Deloitte

εμφανίζονται 764 αποτελέσματα

YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

  

Η διοίκηση της  εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 28/06/2013 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.113.176 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.141.370 κοινών ανωνύμων μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των 50.250 ιδίων μετοχών) ήτοι ποσοστό 61,737% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

 

1ο

Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 – 31/12/2012.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο..

 

2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

 

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

 

4ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2013 και αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2013 και το πρώτο τρίμηνο 2014 και την έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής συμμόρφωσης, το ποσό των 55.000,00 ευρώ.

 

5 ο

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

 1. Δημήτριο Κωνσταντίνου του Σωκράτη ως Εκτελεστικό μέλος.
 2. Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη ως Εκτελεστικό μέλος.
 3. Σωκράτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ως Εκτελεστικό μέλος.
 4. Ιωάννη Βεζύρογλου του Αντωνίου ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 5. Αμεντέο Οντόνι ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 6. Γεώργιο Μακρή του Αποστόλου ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει μέχρι την 30/06/2018.

 

6 ο

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με μέλη της τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : Ιωάννη Βεζύρογλου, Αμεντέο Οντόνι και Γεώργιο Μακρή.

 

7ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 252.000,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2012 - 30/06/2013 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/7/2013 - 30/6/2014 με μηνιαία αμοιβή 18.000,00€, για δε τα λοιπά μέλη που θα παρέχουν υπηρεσίες εκτός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά μέλος το ποσό των 100.000,00 ευρώ ετησίως μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

8ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 213.000,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/07/2012-30/06/2013 καθώς και η καταβολή του ποσού των 211.800,00€ ως ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/7/2013 - 30/6/2014.

9ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου

10ο

Μεταβίβαση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρ. 16 του Ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου οι κατεχόμενες από την εταιρεία ίδιες μετοχές 50.250 να διατεθούν μέσω των συνεδριάσεων του Χ.Α. στο επενδυτικό κοινό και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες.

11ο

Λοιπές ανακοινώσεις.

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα πέρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

28 Ιουνίου  2013

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Anastasis Giabanis

YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

  

Η διοίκηση της  εταιρείας Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.-YALCO ανακοινώνει τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 28/06/2013 στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.113.176 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.141.370 κοινών ανωνύμων μετοχών (μη συμπεριλαμβανομένων των 50.250 ιδίων μετοχών) ήτοι ποσοστό 61,737% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων :

 

1ο

Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 – 31/12/2012.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο..

 

2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012.

 

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

 

4ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας DELOITTE «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ Ε.120 για έλεγχο της χρήσης 2013 και αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2013 και το πρώτο τρίμηνο 2014 και την έκδοση της βεβαίωσης φορολογικής συμμόρφωσης, το ποσό των 55.000,00 ευρώ.

 

5 ο

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

 1. Δημήτριο Κωνσταντίνου του Σωκράτη ως Εκτελεστικό μέλος.
 2. Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη ως Εκτελεστικό μέλος.
 3. Σωκράτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ως Εκτελεστικό μέλος.
 4. Ιωάννη Βεζύρογλου του Αντωνίου ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 5. Αμεντέο Οντόνι ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.
 6. Γεώργιο Μακρή του Αποστόλου ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος.

Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε έτη και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει μέχρι την 30/06/2018.

 

6 ο

Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με μέλη της τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : Ιωάννη Βεζύρογλου, Αμεντέο Οντόνι και Γεώργιο Μακρή.

 

7ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 252.000,00€ για τις παρασχεθείσες έμμισθες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2012 - 30/06/2013 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των έμμισθων υπηρεσιών για την περίοδο 01/7/2013 - 30/6/2014 με μηνιαία αμοιβή 18.000,00€, για δε τα λοιπά μέλη που θα παρέχουν υπηρεσίες εκτός των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά μέλος το ποσό των 100.000,00 ευρώ ετησίως μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

.

8ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 213.000,00€ ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/07/2012-30/06/2013 καθώς και η καταβολή του ποσού των 211.800,00€ ως ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 1/7/2013 - 30/6/2014.

9ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου η συνέχιση λειτουργίας της εταιρείας μετά την αναφορά του Προέδρου ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την μείωση του λειτουργικού κόστους ώστε να επιστρέψει στην κερδοφορία και μέσω των κερδών να καταστήσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου

10ο

Μεταβίβαση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρ. 16 του Ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε παμψηφεί με 8.113.176 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου οι κατεχόμενες από την εταιρεία ίδιες μετοχές 50.250 να διατεθούν μέσω των συνεδριάσεων του Χ.Α. στο επενδυτικό κοινό και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες.

11ο

Λοιπές ανακοινώσεις.

Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα πέρα των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

28 Ιουνίου  2013

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Anastasis Giabanis