Αποτελέσματα για:

dating

Παράταση άσκησης – διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ:

11/3/2013 – 24/4/2013

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ:

11/3/2013 – 18/4/2013

 

Σύμβουλος Έκδοσης: «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

 

1. Η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους την απόφασή της την οποία έλαβε κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 26/3/2013 για παράταση του χρόνου της άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής στην αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Συγκεκριμένα, η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται για τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 18/4/2013, ενώ η λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων,προτίμησης και προεγγραφής ορίζεται στις 24/4/2013.

 

2. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας, σε αναλογία έντεκα (11) νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 24,00 Ευρώ ανά μετοχή. Από την 5/3/2013, οι μετοχές της εταιρείας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

 

3. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

 

4. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των μετοχών (24,00 Ευρώ για κάθε νέα κοινή μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εάνδιαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

5. Παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτή της αύξησης, οι  (α) Κάτοχοι υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013 (στο εξής οι «Παλαιοί Μέτοχοι»), εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς, (β) Όσοι απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. μετά την πλήρη ή μερική άσκησή τους, (γ) Τρίτοι (επενδυτές) οι οποίοι δεν είχαν εξ αρχής ή δεν απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑ δικαιώματα προτίμησης ή δεν εμπίπτουν  στις περιπτώσεις α και β (στο εξής οι «Τρίτοι Επενδυτές») θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών μέχρι του συνόλου των τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) Νέων Μετοχών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής από το Δικαιούχο Προεγγραφής είναι η κατάθεση μετρητών στην Εθνική Τράπεζα ή η πίστωση ειδικού λογαριασμού καταθέσεων που θα έχει ανοιχτεί στην εν λόγω Τράπεζα για το λόγο αυτό, ποσού ίσου με τη συνολική αξία των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφεται. Η Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του Δικαιούχου Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, το ισόποσο των μη κατανεμηθεισών μετοχών θα επιστραφεί στον προεγγραφέντα μέσω του Χειριστή του ή μέσω του λογαριασμού του στην Εθνική Τράπεζα.

Η προεγγραφή θα ασκείται σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής είτε σε διαφορετικό χρόνο.  Αν η προεγγραφή ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική έγγραφη δήλωση στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής. Αν η προεγγραφή δεν ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (ασκείται σε διαφορετικό χρόνο ή ασκείται από μη δικαιούχο δικαιωμάτων προτίμησης) θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους Προεγγραφής η εξής διαδικασία: (α)  Να προσκομίσουν την αστυνομική ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). (β)  Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Οι Δικαιούχοι Προεγγραφής που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής μέσω του χειριστή ή του θεματοφύλακά τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών. Οι χειριστές και θεματοφύλακες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους Δικαιούχους Προεγγραφής να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προεγγραφής θα γίνει ως εξής :

Αν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως, η προεγγραφή θα αφορά 169.300 μετοχές, προκειμένου, να υπάρχει πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προεγγραφή θα ικανοποιηθεί με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας: 

α. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών, που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησής τους, που άσκησαν, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 169.300 μετοχών.

β. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με τις Νέες Μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, και αφού έχουν προηγουμένως ικανοποιηθεί οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης της περίπτωσης 1. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 Αν δεν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως ή /και δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προεγγραφή θα αφορά τις συνολικώς αδιάθετες μετοχές (περιλαμβανομένων των ανωτέρω 169.300 μετοχών, που δεν έχουν αναληφθεί). Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων, τότε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση των Νέων Μετοχών στους προεγγραφέντες θα γίνει με την κάτωθι προτεραιότητα:

α. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που άσκησαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και αφού ικανοποιηθούν οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μιας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

6. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν.

7. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/2/2013, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu). Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Τατοΐου αριθμ. 21, Κηφισιά 145 61 και από τα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73).

8. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6289200, κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου).

 

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2013

 

www.ase.gr

 

Σύμφωνα με το αρ. 4.1, 4.3.1. του κανονισμού του Χ.Α. η εταιρεία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο που έχει ως εξής:

–        Η ημερομηνία ανακοίνωσης για τη δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 είναι η 27/3/2013.

–        Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.zampa.gr των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 είναι η 28/3/2013.

–        Η ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι η 28/6/2013.

–        Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 3/7/2013.

–        Η record date είναι η 5/7/2013.

–        Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η 10/7/2013.

 

Σύμφωνα με το αρ. 4.1, 4.3.1. του κανονισμού του Χ.Α. η εταιρεία ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο που έχει ως εξής:

–        Η ημερομηνία ανακοίνωσης για τη δημοσίευση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 είναι η 27/3/2013.

–        Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.zampa.gr των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 είναι η 28/3/2013.

–        Η ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι η 28/6/2013.

–        Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η 3/7/2013.

–        Η record date είναι η 5/7/2013.

–        Η ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος είναι η 10/7/2013.

Στο πλαίσιο της ορθής , έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013 :
– Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) 2012 και Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης 2012 : Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
-Ημερομηνίας δημοσίευσης στον τύπο των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 2012: Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013
-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Τετάρτη, 29 Μαίου 2013
-Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2012 : Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013
-Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2012: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 (record date)
-Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος : Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013
Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

Στο πλαίσιο της ορθής , έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013 :
– Ημερομηνία Ανακοίνωσης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) 2012 και Ετήσιας Οικονομικής Εκθεσης 2012 : Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
-Ημερομηνίας δημοσίευσης στον τύπο των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων (εταιρικών και ενοποιημένων) χρήσης 2012: Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013
-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : Τετάρτη, 29 Μαίου 2013
-Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2012 : Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013
-Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2012: Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 (record date)
-Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος : Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013
Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρείας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών .

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 5/3/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 11/3/2013-9/4/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 11/3/2013-3/4/2013

Σύμβουλος Έκδοσης: EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4.12.2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού €50.000.000,00 με την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €16,00 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία έντεκα (11) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Σύμφωνα με την από 27/2/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε € 24,00 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»). H διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους € 8,00 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €54.299.200,00 και θα διαιρείται σε 3.393.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €16,00 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε € 75.000.000,00.

Στις 8.2.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η αριθμ. Κ2-796/6.2.2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 5/3/2013. Από την ίδια ημερομηνία (5/3/2013) (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα Αύξηση θα έχουν: α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο αποκοπής και (β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/12/2012, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11/3/2013 έως την 9/4/2013.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 3/4/2013. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 9/4/2013) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ οι κάτοχοι τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους των δικαιωμάτων προτίμησης και να προβούν σε αντίστοιχες με τις εδώ αναφερόμενες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών τους.

Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγράφων αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτή της αύξησης, οι  (α) Κάτοχοι υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013 (στο εξής οι «Παλαιοί Μέτοχοι»), εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς , (β) Όσοι απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. μετά την πλήρη ή μερική άσκησή τους, (γ) Τρίτοι (επενδυτές) οι οποίοι δεν είχαν εξ αρχής ή δεν απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑ δικαιώματα προτίμησης ή δεν εμπίπτουν  στις περιπτώσεις α και β (στο εξής οι «Τρίτοι Επενδυτές») θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών μέχρι του συνόλου των τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) Νέων Μετοχών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής από το Δικαιούχο Προεγγραφής είναι η κατάθεση μετρητών στην Εθνική Τράπεζα ή η πίστωση ειδικού λογαριασμού καταθέσεων που θα έχει ανοιχτεί στην εν λόγω Τράπεζα για το λόγο αυτό, ποσού ίσου με τη συνολική αξία των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφεται. Η Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του Δικαιούχου Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, το ισόποσο των μη κατανεμηθεισών μετοχών θα επιστραφεί στον προεγγραφέντα μέσω του Χειριστή του ή μέσω του λογαριασμού του στην Εθνική Τράπεζα.

Η προεγγραφή θα ασκείται σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής είτε σε διαφορετικό χρόνο.  Αν η προεγγραφή ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική έγγραφη δήλωση στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής. Αν η προεγγραφή δεν ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (ασκείται σε διαφορετικό χρόνο ή ασκείται από μη δικαιούχο δικαιωμάτων προτίμησης) θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους Προεγγραφής η εξής διαδικασία: (α)  Να προσκομίσουν την αστυνομική ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). (β)  Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Οι Δικαιούχοι Προεγγραφής που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής μέσω του χειριστή ή του θεματοφύλακά τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών. Οι χειριστές και θεματοφύλακες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους Δικαιούχους Προεγγραφής να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προεγγραφής θα γίνει ως εξής :

Αν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως, η προεγγραφή θα αφορά 169.300 μετοχές, προκειμένου, να υπάρχει πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προεγγραφή θα ικανοποιηθεί με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:  

1. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ, θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών, που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησής τους, που άσκησαν, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 169.300 μετοχών.

2. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με τις Νέες Μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, και αφού έχουν προηγουμένως ικανοποιηθεί οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης της περίπτωσης 1. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 Αν δεν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως ή /και δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προεγγραφή θα αφορά τις συνολικώς αδιάθετες μετοχές (περιλαμβανομένων των ανωτέρω 169.300 μετοχών, που δεν έχουν αναληφθεί). Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων , τότε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση των Νέων Μετοχών στους προεγγραφέντες θα γίνει με την κάτωθι προτεραιότητα:

1. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που άσκησαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και αφού ικανοποιηθούν οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μιας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν .

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/02/2013 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu) από την 01/03/2013 Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου αριθμ. 21, Κηφισιά 145 61 και από τα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73).

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Κωνσταντίνα Γκανέτσου (τηλ. 210 6289200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κηφισιά,  1η Μαρτίου 2013

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.

www.ase.gr

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 5/3/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 11/3/2013-9/4/2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 11/3/2013-3/4/2013

Σύμβουλος Έκδοσης: EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4.12.2012 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού €50.000.000,00 με την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €16,00 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία έντεκα (11) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Σύμφωνα με την από 27/2/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε € 24,00 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»). H διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους € 8,00 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε €54.299.200,00 και θα διαιρείται σε 3.393.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €16,00 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε € 75.000.000,00.

Στις 8.2.2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η αριθμ. Κ2-796/6.2.2013 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 5/3/2013. Από την ίδια ημερομηνία (5/3/2013) (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα Αύξηση θα έχουν: α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο αποκοπής και (β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Σύμφωνα με την απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/12/2012, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11/3/2013 έως την 9/4/2013.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 3/4/2013. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 9/4/2013) παύουν να ισχύουν.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ οι κάτοχοι τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους των δικαιωμάτων προτίμησης και να προβούν σε αντίστοιχες με τις εδώ αναφερόμενες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών τους.

Στους εγγραφόμενους θα δίδεται σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγράφων αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτή της αύξησης, οι  (α) Κάτοχοι υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 7/3/2013 (στο εξής οι «Παλαιοί Μέτοχοι»), εφόσον τα ασκήσουν πλήρως ή μερικώς , (β) Όσοι απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. μετά την πλήρη ή μερική άσκησή τους, (γ) Τρίτοι (επενδυτές) οι οποίοι δεν είχαν εξ αρχής ή δεν απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑ δικαιώματα προτίμησης ή δεν εμπίπτουν  στις περιπτώσεις α και β (στο εξής οι «Τρίτοι Επενδυτές») θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών μέχρι του συνόλου των τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (3.125.000) Νέων Μετοχών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής από το Δικαιούχο Προεγγραφής είναι η κατάθεση μετρητών στην Εθνική Τράπεζα ή η πίστωση ειδικού λογαριασμού καταθέσεων που θα έχει ανοιχτεί στην εν λόγω Τράπεζα για το λόγο αυτό, ποσού ίσου με τη συνολική αξία των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφεται. Η Εθνική Τράπεζα κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του Δικαιούχου Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, το ισόποσο των μη κατανεμηθεισών μετοχών θα επιστραφεί στον προεγγραφέντα μέσω του Χειριστή του ή μέσω του λογαριασμού του στην Εθνική Τράπεζα.

Η προεγγραφή θα ασκείται σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής είτε σε διαφορετικό χρόνο.  Αν η προεγγραφή ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική έγγραφη δήλωση στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο Δικαιούχος Προεγγραφής. Αν η προεγγραφή δεν ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης (ασκείται σε διαφορετικό χρόνο ή ασκείται από μη δικαιούχο δικαιωμάτων προτίμησης) θα πρέπει να ακολουθείται από τους Δικαιούχους Προεγγραφής η εξής διαδικασία: (α)  Να προσκομίσουν την αστυνομική ταυτότητα, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). (β)  Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Οι Δικαιούχοι Προεγγραφής που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής μέσω του χειριστή ή του θεματοφύλακά τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών. Οι χειριστές και θεματοφύλακες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους Δικαιούχους Προεγγραφής να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής των πελατών τους.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προεγγραφής, οι ασκήσαντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Η ικανοποίηση των δικαιωμάτων προεγγραφής θα γίνει ως εξής :

Αν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως, η προεγγραφή θα αφορά 169.300 μετοχές, προκειμένου, να υπάρχει πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η προεγγραφή θα ικανοποιηθεί με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:  

1. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ, θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών, που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησής τους, που άσκησαν, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 169.300 μετοχών.

2. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των μετοχών που έχουν ζητήσει σε σχέση με τις Νέες Μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, και αφού έχουν προηγουμένως ικανοποιηθεί οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης της περίπτωσης 1. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 Αν δεν έχουν ασκηθεί τα δικαιώματα προτίμησης πλήρως ή /και δεν έχει επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η προεγγραφή θα αφορά τις συνολικώς αδιάθετες μετοχές (περιλαμβανομένων των ανωτέρω 169.300 μετοχών, που δεν έχουν αναληφθεί). Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων , τότε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και η διάθεση των Νέων Μετοχών στους προεγγραφέντες θα γίνει με την κάτωθι προτεραιότητα:

1. Οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους με βάση τις δηλώσεις προεγγραφής. Αν ο αριθμός των Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν από τους δικαιούχους αυτούς, αυτοί θα ικανοποιηθούν κατά την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που άσκησαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών. Η κάλυψη των μετοχών των περιπτώσεων αυτών θα επιβεβαιωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Οι Τρίτοι Επενδυτές θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των συνολικώς αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα προεγγραφής) και μέχρι την εξάντληση της ζήτησης. Η διάθεση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και αφού ικανοποιηθούν οι Παλαιοί Μέτοχοι και οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης προτίμησης που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μιας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν .

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/02/2013 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu) από την 01/03/2013 Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας, Τατοΐου αριθμ. 21, Κηφισιά 145 61 και από τα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73).

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Κωνσταντίνα Γκανέτσου (τηλ. 210 6289200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κηφισιά,  1η Μαρτίου 2013

Δείτε το αρχείο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ.

www.ase.gr

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ως ισχύει, ότι θέτει από την 1/3/2013 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο κατά την υπ’ αριθμ. 639/28.2.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 4.12.2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι € 50.000.000,00 με την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €16,00 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία έντεκα (11) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή. Το εξουσιοδοτημένο από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.12.2012 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στην από 27/2/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 24,00 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 4.12.2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο στις 28/2/2013 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Συνολικά θα εκδοθούν 3.125.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 16,00, με Τιμή διάθεσης € 24,00 για κάθε νέα μετοχή και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 75.000.000,00.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.3.2.2. «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.3.2.3. «Δικαιώματα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής και παρατίθεται στην ενότητα 4.3.1 «Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των νέων μετοχών»:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

28/02/2013

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1/3/2013

Έγκριση από το Χ.Α. της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

1/3/2013

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

1/3/2013

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3401/2005

1/3/2013

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και του Συμβούλου)

4/3/2013

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης

5/3/2013

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής της μετοχής

7/3/2013

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ – record date

8/3/2013

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και λήψη σχετικής βεβαίωσης

11/3/2013

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

3/4/2013

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

9/4/2013

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

12/4/2013

Δημοσίευση Ανακοίνωση για το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, των προεγγραφών και την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

16/04/2013

Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

19/04/2013

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 28/2/2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 1/3/2013 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu),  την ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr),   την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (Τατοΐου, αριθμ. 21, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 61) και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ,. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Γκανέτσου Κωνσταντίνα (τηλ. 210 6289200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κηφισιά, 1 Μαρτίου 2013

www.andromeda.eu

Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ως ισχύει, ότι θέτει από την 1/3/2013 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο κατά την υπ’ αριθμ. 639/28.2.2013 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 4.12.2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι € 50.000.000,00 με την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €16,00 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία έντεκα (11) νέες μετοχές για κάθε μια (1) παλαιά μετοχή. Το εξουσιοδοτημένο από την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.12.2012 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στην από 27/2/2013 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 24,00 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 4.12.2012 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο στις 28/2/2013 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Συνολικά θα εκδοθούν 3.125.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 16,00, με Τιμή διάθεσης € 24,00 για κάθε νέα μετοχή και με την προϋπόθεση της πλήρους κάλυψης, θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 75.000.000,00.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.3.2.2. «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.3.2.3. «Δικαιώματα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής και παρατίθεται στην ενότητα 4.3.1 «Προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των νέων μετοχών»:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

28/02/2013

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1/3/2013

Έγκριση από το Χ.Α. της έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

1/3/2013

Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

1/3/2013

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3401/2005

1/3/2013

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Ε.Κ., του Χ.Α. και του Συμβούλου)

4/3/2013

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης

5/3/2013

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής της μετοχής

7/3/2013

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ – record date

8/3/2013

Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και λήψη σχετικής βεβαίωσης

11/3/2013

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

3/4/2013

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

9/4/2013

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

12/4/2013

Δημοσίευση Ανακοίνωση για το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, των προεγγραφών και την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο ΗΔΤ, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

16/04/2013

Έγκριση Εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

19/04/2013

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 28/2/2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 1/3/2013 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu),  την ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (www.eurocorp.gr),   την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (Τατοΐου, αριθμ. 21, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 61) και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Πλατεία Φιλικής Εταιρείας αριθμ,. 14, Αθήνα, Τ.Κ. 106 73) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Γκανέτσου Κωνσταντίνα (τηλ. 210 6289200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κηφισιά, 1 Μαρτίου 2013

www.andromeda.eu

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2013, το οποίο έχει ως εξής:

Δημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2012: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2012 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 13 Μαρτίου 2013.    

Τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 στις 17:30 τοπική ώρα

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013.

Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 (δηλαδή μετά την 21η Ιουνίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ LARGE CAP, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται)

Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2012: Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013 (record date).

Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2012: Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013.

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

www.moh.gr