Αποτελέσματα για:

Αιγαίο

Προωθείται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων, οι αδειοδοτήσεις έργων, η ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος και η προσέλκυση επενδύσεων.