Αποτελέσματα για:

Alpha bank

Η αναδοχή της αύξησης της Alpha Bank από τις JP Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Agricole δείχνει ότι τα διεθνή κεφάλαια επιστρέφουν στην ελληνική αγορά. Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό προοίμιο, καθώς είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για τη δυνατότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να αντεπεξέλθει στην προσπάθεια αναχρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και εξασφάλισης της ανάκαμψης.

Η αναδοχή της αύξησης της Alpha Bank από τις JP Morgan, Citigroup, HSBC και Credit Agricole δείχνει ότι τα διεθνή κεφάλαια επιστρέφουν στην ελληνική αγορά. Αυτό αποτελεί ένα πολύ θετικό προοίμιο, καθώς είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για τη δυνατότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος να αντεπεξέλθει στην προσπάθεια αναχρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και εξασφάλισης της ανάκαμψης.

Με τιμή διάθεσης 0,44 ευρώ και αναλογία 1,944456 νέες μετοχές για μία παλιά, θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, έως το ποσό των 550 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 93 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως), στο πλαίσιο του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. 

Με τιμή διάθεσης 0,44 ευρώ και αναλογία 1,944456 νέες μετοχές για μία παλιά, θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, έως το ποσό των 550 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 93 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές άνευ δικαιωμάτων προτιμήσεως), στο πλαίσιο του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ. 

Η περίοδος για την αποδοχή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης του ΔΟΛ θα διαρκέσει από τις 8 Μαΐου 2013 έως και τις 4 Ιουνίου 2013, όπως αναφέρεται στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο.

Η περίοδος για την αποδοχή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης του ΔΟΛ θα διαρκέσει από τις 8 Μαΐου 2013 έως και τις 4 Ιουνίου 2013, όπως αναφέρεται στο σχετικό πληροφοριακό δελτίο.