Αποτελέσματα για:

Alpha bank

Το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι περιμένουν οι επενδυτές, συμβαίνει στο ταμπλό, εν όψει των αυξήσεων κεφαλαίου. Αντί να «τρέχουν» οι τραπεζικές μετοχές, αυτές πέφτουν (αν και σημείωσαν αποδόσεις έως και 80%), συμβαίνει το αντίθετο.  Και, όπως φαίνεται, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου η ταλαιπωρία θα είναι μεγάλη τόσο για τους επενδυτές των τραπεζών, όσο και των υπόλοιπων μετοχών.

Το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι περιμένουν οι επενδυτές, συμβαίνει στο ταμπλό, εν όψει των αυξήσεων κεφαλαίου. Αντί να «τρέχουν» οι τραπεζικές μετοχές, αυτές πέφτουν (αν και σημείωσαν αποδόσεις έως και 80%), συμβαίνει το αντίθετο.  Και, όπως φαίνεται, μέχρι να ολοκληρωθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου η ταλαιπωρία θα είναι μεγάλη τόσο για τους επενδυτές των τραπεζών, όσο και των υπόλοιπων μετοχών.

Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προτίθεται να εκδώσει Ευρω-ομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.Τα χρεόγραφα θα είναι εγγυημένα, αλλά ανασφάλιστα από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δηλ. θα έχουν προτεραιότητα σε αποπληρωμή, έναντι των υπολοίπων ανασφάλιστων ομολογιών.

Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προτίθεται να εκδώσει Ευρω-ομόλογο τετραετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.Τα χρεόγραφα θα είναι εγγυημένα, αλλά ανασφάλιστα από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δηλ. θα έχουν προτεραιότητα σε αποπληρωμή, έναντι των υπολοίπων ανασφάλιστων ομολογιών.