Αποτελέσματα για:

Alpha bank

H Alpha Bank και η Εμπορική Τράπεζα καταργούν τις μεταξύ τους χρεώσεις σε βασικές καθημερινές συναλλαγές των πελατών τους, οι οποίοι πλέον, μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση το σύνολο του δικτύου των ATM των δύο Τραπεζών για αναλήψεις και ενημέρωση, με χρήση των καρτών που ήδη έχουν στην κατοχή τους.

H Alpha Bank και η Εμπορική Τράπεζα καταργούν τις μεταξύ τους χρεώσεις σε βασικές καθημερινές συναλλαγές των πελατών τους, οι οποίοι πλέον, μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς χρέωση το σύνολο του δικτύου των ATM των δύο Τραπεζών για αναλήψεις και ενημέρωση, με χρήση των καρτών που ήδη έχουν στην κατοχή τους.

Η διάθεση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, οι επενδυτές της λιανικής, αλλά και μια σειρά ξένων οδηγούν την άνοδο κοντά στο προηγούμενο υψηλό. Οι μετοχές που ενισχύονται ανήκουν σε χαρτοφυλάκια, όπως της Silchester, που πόνταραν στην ελληνική ανάκαμψη.

Η διάθεση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, οι επενδυτές της λιανικής, αλλά και μια σειρά ξένων οδηγούν την άνοδο κοντά στο προηγούμενο υψηλό. Οι μετοχές που ενισχύονται ανήκουν σε χαρτοφυλάκια, όπως της Silchester, που πόνταραν στην ελληνική ανάκαμψη.