Αποτελέσματα για:

ΑΣΕΠ

Τα τυπικά προσόντα και η πρόσληψη στο Δημόσιο με ΑΣΕΠ “ασπίδα” των υπαλλήλων για να αποφύγουν τη διαθεσιμότητα, ενώ αρνητική θα είναι η βαθμολογία για όσους έχουν πειθαρχικά παραπτώματα.