Γενικός Δείκτης:778.420.64%
EUR/USD: 1.1247
Ένταξη των πρατηρίων καυσίμων στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ένταξη των πρατηρίων καυσίμων στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ

Οι επαγγελματίες πρατηριούχοι αποκτούν το δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους και την υλοποίηση επενδύσεων, μέσω του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,…