Γενικός Δείκτης:769.64-0.54%
EUR/USD: 1.16

Πότε (δεν) μπορούν να προμηθευτούν POS όσοι είναι στον «Τειρεσία»

  • ( UPD -09/10/2017 09:20 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί σε επαγγελματίες που έχουν μπει στον «Τειρεσία» για χρέη προς τις τράπεζες, η άρνηση των τελευταίων να τούς χορηγήσουν POS.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται από τα πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 83942/27-7-2017, «ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόστιμο όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. Ειδικότερα, το εν λόγω πρόστιμο δεν επιβάλλεται όταν κατά τη διενέργεια ελέγχου ο υπόχρεος επιδεικνύει στο αρμόδιο όργανο, έγγραφο με το οποίο πιστοποιείται η απόρριψη αιτήματος του υπόχρεου έγκρισης χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών».

Εντούτοις, η άρνηση των τραπεζών θέτει εκ των πραγμάτων πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μικρές και μεσαίες, εκτός οικονομικής δραστηριότητας, καθώς τους στερεί την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα τερματικά POS, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με σημαντική απώλεια κύκλου εργασιών. Η απόρριψη αυτή μπορεί να οδηγήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις σε ακόμα μεγαλύτερη υπερχρέωση, ενώ το δημόσιο ενδέχεται να απολέσει έσοδα από την μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που του προσφέρουν στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Το ερώτημα, που τίθεται, είναι σε ποιες περιπτώσεις καταχώρησης στον «Τειρεσία» απορρίπτεται η αίτηση για χορήγηση POS και με ποιους τρόπους μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με επιστολή που απέστειλε στο σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων ζήτησε, μεταξύ άλλων, να επισημανθούν οι κύριοι λόγοι απόρριψης. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει τη δική του πολιτική απόρριψης/αποδοχής των αιτήσεων για χορήγηση pos. Σημειώνεται ότι, παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην απόρριψη αιτήσεων χορήγησης τερματικών αποδοχής συναλλαγών καρτών (pos), αφορούν κυρίως τη δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά της επιχείρησης, το αρνητικό ιστορικό από παλαιότερη συνεργασία, το μη αποδεκτό αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης βάσει οδηγιών των Διεθνών Οργανισμών και του πλαισίου της Τράπεζας και η έλλειψη ή/και άρνηση προσκόμισης απαιτούμενων εγγράφων.

Η μη αποδοχή της αίτησης για εγκατάσταση pos δεν αφορά όλους όσους περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του «Τειρεσία» λόγω οφειλών, επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν και οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που αφορούν την αθέτηση των όρων συμβάσεων διενέργειας των συναλλαγών και την πραγματοποίηση απατηλών συναλλαγών. Τα δεδομένα των επιχειρήσεων αυτών βρίσκονται στο Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) της Τειρεσίας και υπολογίζεται ότι αφορούν περίπου 200 επιχειρήσεις. Μετά το πέρας της 5ετίας από την ημερομηνία της καταγγελίας τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα και ως εκ τούτου ο δικαιούχος επανέρχεται σε καθεστώς κανονικότητας.

Επίσης αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές και ανήκουν στην λεγόμενη «μαύρη λίστα» (Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων) του Τειρεσία, π.χ. για ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, καταγγελίες δανείων και πιστώσεων κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τράπεζες κρίνουν κατά περίπτωση την φερεγγυότητα της επιχείρησης η οποία έκανε την αίτηση για την απόκτηση pos.

Συνεπώς όπως υποστηρίζει η Γενική Γραμματεία στο έγγραφο της, επιχείρηση που εμφανίζεται στον «Τειρεσία», οι οποία είτε βρίσκεται στην λεγόμενη «λευκή λίστα» (Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων) η οποία περιλαμβάνει τις οφειλές που εξυπηρετούνται κανονικά, είτε βρίσκεται στην «μαύρη λίστα» αλλά κρίνεται από την τράπεζα φερέγγυα, μπορεί να αποκτήσει τερματικό αποδοχής πληρωμής με κάρτα (pos).

Πηγές: oenet.gr, dikaiologitika.gr

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required