Γενικός Δείκτης:765.35-0.05%
EUR/USD: 1.17

Καθεστώς παρατεταμένης στασιμότητας φοβάται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Ο βασικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι η ενδεχόμενη παράταση ενός καθεστώτος οιονεί στασιμότητας, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης, προειδοποιεί στην φθινοπωρινή του έκθεση το ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο του οποίου προεδρεύει ο καθηγητής Παναγιώτης Κορλίρας. Σημειώνεται ότι για τον ίδιο κίνδυνο προειδοποιούσε χθες το τμήμα οικονομικής ανάλυσης του ΣΕΒ κρούοντας καμπανάκι για την υπερφορολόγηση και τα εμπόδια στις μεγάλες επενδύσεις.

«Ένα τέτοιο ενδεχόμενο», επισημαίνει το ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, «θα υπονομεύει διαρκώς την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, λόγω της μη αποκλιμάκωσης ή και διεύρυνσης ακόμα του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ. Επιπλέον, θα παρεμποδίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική εκμετάλλευση της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας (υψηλά παραγωγικά κενά) προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης με εξαγωγικό προσανατολισμό».

Σύμφωνα με το ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο «στο απευκταίο αυτό σενάριο, η συνεπαγόμενη απαξίωση της παραγωγικής δυναμικότητας, συνοδευόμενη από την παρατηρούμενη διαρροή νεανικού εργατικού δυναμικού με αυξημένα προσόντα (brain drain) των τελευταίων ετών και τη σταθερή γήρανση του πληθυσμού, υπονομεύουν τη μακροχρόνια μεγέθυνση της οικονομίας και πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Η οικονομία

Η έκθεση χαρακτηρίζει αξιόλογες τις δημοσιονομικές επιδόσεις με τον προϋπολογισμό να εκτελείται κατά κανόνα εντός των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 (ΜΠΔΣ).

Οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις μπορούν να αποδοθούν: α) στην αύξηση, έστω και συγκρατημένη, των εισοδημάτων λόγω της μείωσης της ανεργίας, β)στην ήπια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,8% στο Α’ εξάμηνο του 2017) γ)σε δημοσιονομικά μέτρα που απέδωσαν εντός του 2017, δ) στην εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, ε) στην αύξηση των εισπράξεων παλαιού και νέου ληξιπρόθεσμου χρέους και στ) στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ωστόσο η συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε συνδυασμό με την υστέρηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ, απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση και επιτήρηση διότι στοιχειοθετεί σοβαρή ένδειξη φορολογικής κόπωσης. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση και τη διεύρυνση των δημοσιονομικών επιδόσεων αποτελεί η επαναφορά της οικονομίας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, τονίζει.

Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία και συνεκτιμώντας τις πρόσφατες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών, ο δημοσιονομικός στόχος για το έτος 2017 (πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ) είναι εφικτός και είναι πολύ πιθανή η υπέρβασή του, σημειώνει.

dimosionomikes provlepseis

«Κλειδί» η ανάπτυξη

Ξεκαθαρίζει δε ότι ο στόχος που τίθεται για το 2018 για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% είναι πολύ απαιτητικός. Εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης της τάξεως του 2,4%. «Όσο προσεγγίζεται ο στόχος για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2018 κατά 2,4% τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού με το στόχο που έχει τεθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επαλήθευση της πρόβλεψης για αύξηση των εισπράξεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έναντι του 2017 συναρτάται πρωτίστως από την επαλήθευση των μακροοικονομικών προβλέψεων. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβλέπει για το 2018 αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε ένα εύρος τιμών 1,9% - 2,6%.

Σε ο,τι αφορά την πρόβλεψη του προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 κατά 1,8% το Δημοσιονομικό Συμβούλιο κρίνει ότι είναι αφενός μεν αισιόδοξη, αφετέρου δε επιτεύξιμη υπό προϋποθέσεις. Βασική εξ αυτών να αυξηθεί κατά μ.ο. το ΑΕΠ στο γ' και δ' τρίμηνο κατά 3,1% σε σχέση με πέρυσι, στόχος που το ίδιο το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χαρακτηρίζει «δύσκολα επιτεύξιμο»!

Αν και το +1,8% βρίσκεται στο ανώτατο εύρος των τιμών των ανεξάρτητων προβλέψεων του ΕΔΣ, το κεντρικό σενάριο για την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2017 είναι πιο μετριοπαθές. Η πρόβλεψη για την ανοδική πορεία του ελληνικού ΑΕΠ για το 2017 θα στηρίζεται στην αύξηση της απασχόλησης (που θα στηρίξει την ιδιωτική κατανάλωση), στην επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω αποκρατικοποιήσεων και στης βοήθειας κοινοτικών κονδυλίων καθώς επίσης και στην ευεργετική επίδραση που ασκούν στην αξιοπιστία της χώρας και στην προσέλκυση επενδύσεων, οι δεσμεύσεις των διεθνών εταίρων της ότι θα προσφέρουν πλήρη στήριξη στην πορεία προς την αποκατάσταση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης της χώρας από τις διεθνείς αγορές.

macro

Το ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο προειδοποιεί πάντως ότι η πραγματοποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεων τελεί υπό την αίρεση κινδύνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα:

* η έγκαιρη και επιτυχής έκβαση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματοςπροσαρμογής,
* η διευθέτηση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
* η έκβαση των επικείμενων ελέγχων αντοχής (stress tests) των ελληνικών τραπεζών,
* η επίτευξη της οριστικής άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls),
* η αβεβαιότητα για την έκβαση της διαδικασίας αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
* η μεταβλητότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα, με καθυστερήσεις στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου του.

Ακολουθεί η έκθεση

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required