Γενικός Δείκτης:733.182.23%
EUR/USD: 1.1164

Τροπολογία για τη διευκόλυνση των κρατικών ενισχύσεων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Διευκολύνσεις στην διαδικασία χορήγησης κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις: «Προβλέπεται ότι ποσό που ανέρχεται μέχρι το 25% τη εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) να καταβάλλεται στον δικαιούχο με την υλοποίηση έργου συνολικού ύψους ίσου τουλάχιστον με το 25% του συνολικού κόστους της επένδυσης (σ.σ. σήμερα προβλέπεται αποκλειστικά η δυνατότητα καταβολής ποσού που ανέρχεται στο 50%).

Παρατείνεται εκ νέου για ένα έτος ήτοι από:

- 30.6.2018 που ισχύει μέχρι τις 20.6.2019 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 εφόσον έχει υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (σ.σ. η προθεσμία καταλαμβάνει και σχέδια που ήδη έχει χορηγηθεί παράταση)

- 31.12.2018 που ισχύει μέχρι 31.12.2019 η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν3908/2011

Προστίθεται εναλλακτική δυνατότητα καταβολής της προβλεπόμενης επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3299/2004 και του νόμου 3908/2011 (σήμερα προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης σε 7 δόσεις). Ειδικότερα με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού κόστους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του 50% της επιχορήγησης που προβλέπεται. Στην περίπτωση που ήδη έχει καταβληθεί η πρώτη δόση από τις επτά, καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης».

Δείτε την τροπολογία εδώ

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required