Γενικός Δείκτης:778.420.64%
EUR/USD: 1.1247

ΟΑΕΔ: Επιχορηγήσεις με άρωμα εκλογών για να στηριχθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων

  • ( UPD -08/02/2019 18:18 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Της Μαίρης Λαμπαδίτη

Δεύτερη ευκαιρία σε ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα βιβλία η τις επιχειρήσεις τους την περίοδο της κρίσης δίνει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ , επιδοτώντας τους αυτοαπασχολούμενους προκειμένου να επαναδραστηριοποιηθούν. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν 5.000 άτομα για 12 συν 12 μήνες τα οποία θα επιχορηγηθούν με ποσά που ξεκινούν από 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες και φτάνουν μέχρι και τα 24.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα με τρεις δικαιούχους. Το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης " πέφτει" το 2019 , που είναι χρονιά εκλογών ενώ πρόθεση του υπουργείου εργασίας είναι το πρόγραμμα να " κουμπώσει" και με την πολυαναμενόμενη ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων με την προσδοκία ότι με την επιχορήγηση και την επαναδραστηριοποίηση θα μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων και να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή τους. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα οι οφειλέτες αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, παρακρατείται 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Η δαπάνη ανέρχεται σε 80 εκ ευρώ και θα καλυφθεί αποκλειστικά από τον πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του Ο.Α.Ε.Δ. Το κονδύλι κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής: για το 2019: 30.000.000 ευρώ, για το 2020: 20.000.000 ευρώ, για το 2021: 20.000.000 ευρώ, για το 2022: 10.000.000 ευρώ,

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες πριν από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ).

Να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,

Να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο 6μηνο από 5 Αυγούστου έως 5 Φεβρουαρίου.

να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 και εφεξής,

να έχουν καταβάλει τη μηνιαία εισφορά των 10 ευρώ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για τουλάχιστον ένα έτος,

να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ή συνεταιρισμού εργαζομένων. Στις περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, το ανώτατο όριο δικαιούχων είναι 3 μέλη. Η διάρκεια της επιχορήγησης, ορίζεται σε 12 μήνες. Μετά τη λήξη του 12μήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 μήνες. Τα ποσά είναι :

έως 12.000 € για ατομικούς επιχειρηματίες και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.

έως 9.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος

έως 8.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση (3.000 € - 4.000 € ανά δικαιούχο) καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η δεύτερη (3.000 € - 4.000€ ανά δικαιούχο) μετά το πρώτο 6μηνο και η τρίτη (2.000 € - 4.000€) μετά τη λήξη του β΄ εξαμήνου. Πριν τη λήξη της 3μηνης δέσμευσης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για επέκταση του διαστήματος επιχορήγησης για επιπλέον 12 μήνες. Για τους 12 μήνες της επέκτασης, η επιχορήγηση φτάνει στα 8.000€ για ατομικούς επιχειρηματίες, 5.000€ /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και έως 4.000 € /ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο με ηλεκτρονική αίτηση στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Τα προς χρηματοδότηση επιχειρηματικά σχέδια αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

 

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required