Γενικός Δείκτης:836.78-0.86%
EUR/USD: 1.1297

Στα 724,41 ευρώ η μέση σύνταξη

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Σύνταξη μικρότερη των 1.000 ευρώ λαμβάνει το 60% των συνταξιούχων, ενώ περίπου 602.299, δηλαδή 2 στους 7, παίρνουν σύνταξη μέχρι 600 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», τον Δεκέμβριο του 2018, σε σύνολο 1.942.526 συνταξιούχων γήρατος οι 7.000 παίρνουν σύνταξη άνω των 3.000 ευρώ μηνιαίως.

Τον Δεκέμβριο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.463.642 συντάξεις σε 2.555.049 συνταξιούχους, από τις οποίες οι 2.825.931 ήταν κύριες, οι 1.229.109 επικουρικές και 408.602 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.299.134.554,74 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρυγείας και ΑΚΑΓΕ ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Με βάση τα παραπάνω, το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 724,41 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 172,42 ευρώ και το μέσο εισόδημα απόμερίσματα σε 98,05 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το μέσο μηνιαίο εισόδημα για όσουςδικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 896,83 ευρώ μεικτά.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required