Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.121

Διαγραφή και μείωση προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων

  • ( UPD -15/05/2019 16:13 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Το άρθρο 96 του ν.4504/2017 (Α’ 184) με τίτλο κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διαχείρισης λιμένων, προβλέπει μεταβατικό διάστημα 2 ετών για την καθαίρεση των παράνομων κατασκευών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και παράλληλα την δυνατότητα της παραχώρησης σε επαγγελματίες προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία των καταστημάτων τους μέχρι την καθαίρεση των παράνομων κατασκευών και την δημιουργία νέων νόμιμων και ομοιόμορφων.

Με το άρθρο 246 του ν.4610/2019 ΦΕΚ Α’ 70, προστέθηκε στην παράγραφο 4 του άρθρου 96 του ν.4504, περίπτωση γ΄, η οποία προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις ως προς την καταβολή των προστίμων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εφόσον οι παράνομες κατασκευές καθαιρεθούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο ετών που προβλέπει το άρθρο 96 του ν.4504/2017 ή εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια εντός της ίδιας προθεσμίας, εφόσον το άθροισμα των προστίμων που επιβλήθηκαν δεν υπερβαίνει το ποσόν των 10.000 ευρώ, επέρχεται διαγραφή τους. Εάν το άθροισμα των επιβληθέντων προστίμων υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ επέρχεται μείωσή τους κατά ποσοστό 80%.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required