Γενικός Δείκτης:853.320.7%

Αποκλιμάκωση στα κόκκινα δάνεια της Κύπρου «βλέπει» η DBRS

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναμένει περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στην Κύπρο, με γνώμονα το κυβερνητικό σχέδιο Εστία, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των κυπριακών τραπεζών, την πτώση της ανεργίας, την αύξηση των τιμών των κατοικιών και τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη.

Σε σημείωμά του ο οίκος, σημειώνει ότι πέρσι η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο στη μείωση των τρωτών σημείων στον τραπεζικό τομέα, αντανακλώντας τις αυξημένες προσπάθειες της κυβέρνησης και των τραπεζών. Η εκκαθάριση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και η πώληση δανείων από τραπεζικά ιδρύματα μείωσαν σχεδόν στο μισό το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα το 2018.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα NPEs στις τράπεζες μειώθηκαν σε €10,4 δισ. τον Δεκέμβριο του 2018.

Η μεγαλύτερη μείωση προέκυψε από την εξυγίανση της ΣΚΤ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο και αφορούσε την πώληση μέρους του ενεργητικού της στην Ελληνική Τράπεζα.

Έχουν αποσυρθεί αποτελεσματικά από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα NPEs €5,3 δισ. τα οποία βρίσκονται τώρα στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του κράτους και αναμένεται να διατεθούν με την πάροδο του χρόνου.

Η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση το 2018 προήλθε από την πώληση χαρτοφυλακίων NPEs.

Υποστηριζόμενη από το ενισχυμένο νομικό πλαίσιο, η Τράπεζα Κύπρου πώλησε χαρτοφυλάκιο NPEs ύψους €2,7 δισ. το 2018. Η συναλλαγή περιελάμβανε εταιρικά δάνεια και δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) εξασφαλισμένα με εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας και ακολούθησαν την πώληση NPEs της Ελληνικής νωρίτερα το έτος. Επιπλέον, οι κυπριακές τράπεζες αύξησαν τα επίπεδα κεφαλαίων τους και την πρόβλεψη δανείων για ζημιές σε επαρκή επίπεδα και επέστρεψαν στην κερδοφορία το 2018.

Τονίζεται ότι παρά την ουσιαστική μείωση του αποθέματος των NPEs κατά 64% από την κορύφωση του 2015 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 , οι δείκτες των κόκκινων δανείων παραμένουν ψηλοί.

Τα NPEs του τραπεζικού συστήματος αντιπροσώπευαν το Δεκέμβριο του 2018 το 30,5% των συνολικών δανείων από 49,0% τον Μάιο του 2016. Εν μέρει, ο ψηλός δείκτης αντανακλά τη μείωση των χαρτοφυλακίων τραπεζικών δανείων. Επιπλέον, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων υπήρξε σημαντική σε ποσοστιαίες μεταβολές, ενώ η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μικρομεσαίων εταιρειών και νοικοκυριών ήταν πιο περιορισμένη. Ο δείκτης ΜΕΔ για τα νοικοκυριά ήταν 37,7% και για τις ΜμΕ ήταν 39,4% τον Δεκέμβριο του 2018 σε σύγκριση με ποσοστό 19,0% για τις μεγάλες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση πρόκειται να εφαρμόσει το κοινωνικό της πρόγραμμα, «Εστία» με στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που σχετίζονται με τις υποθήκες λιανικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο τον Δεκέμβριο του 2018, το οποίο έχει σχεδιαστεί μόνο για να βοηθήσει τα επιλέξιμα νοικοκυριά να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μέχρι και €3,4 δισ. κόκκινων δανείων θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμα για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

ΠΗΓΗ: Stockwatch.com.cy

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required