Γενικός Δείκτης:729.310.39%
EUR/USD: 1.1163

Alpha Bank: Νέος CEO και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ο Βασίλειος Ψάλτης

  • ( UPD -29/11/2018 21:13 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Κατόπιν της ανακοινώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τραπέζης κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2018, της προθέσεώς του να δρομολογήσει τη διαδοχή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκκίνησε τη σχετική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα την 29.11.2018, με την ομόφωνη ανάδειξη του κ. Βασιλείου Ε. Ψάλτη ως νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα σχετικά καθήκοντα την 2.1.2019, και την ταυτόχρονη εκλογή του ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με άμεση ισχύ.

Περί της εκλογής του κ. Ψάλτη ως νέου Mέλους θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τραπέζης.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,ο κ.Βασίλειος Θ. Ράπανος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος,ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης, Γεώργιος Κ. Αρώνης και ο Γενικός Διευθυντής - CFO Βασίλειος Ε. Ψάλτης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010
Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

«Θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία»

«Θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης, που αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα από τις αρχές του νέου έτους.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Βασίλειος Ράπανος σε δηλώσεις του αναφέρει ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στη νεότερη ιστορία της τράπεζας. «Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω βαθύτατες ευχαριστίες προς τον απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτριο Μαντζούνη για τη σπουδαία προσφορά του προς την Alpha Bank, την οποία υπηρέτησε αδιαλείπτως για περισσότερο από 45 έτη, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης 13ετούς θητείας του ως διευθύνοντος συμβούλου της τραπέζης».

Για την επιλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank, μεταξύ σημαντικών διεθνών και εγχώριων υποψηφιοτήτων, τηρήθηκε αυστηρά η προβλεπόμενη διαδικασία, υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων και με την υποστήριξη ανεξάρτητης διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρίας συμβούλων.

Έχουμε την πεποίθηση ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος, με την εμπειρία, τη γνώση και τις ικανότητες που αποδεδειγμένα διαθέτει, θα οδηγήσει την τράπεζα στη νέα εποχή και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Του ευχόμεθα όλοι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Ο κ. Ψάλτης θα έχει την πλήρη στήριξη του εξαιρετικού προσωπικού καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της τραπέζης», αναφέρει ο κ.Ράπανος.

Από την πλευρά του ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος Δ. Μαντζούνης δήλωσε ότι η εκλογή του κ. Ψάλτη, άξιου και έμπειρου στελέχους που ανήκει επί σειρά ετών στη διοίκηση της Alpha Bank, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της συνέχειας και της επιτυχημένης πορείας της τράπεζας στο μέλλον. «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank, η τράπεζα, πάντοτε με τη στήριξη και την αφοσίωση του προσωπικού της, ανταποκρίθηκε στους στόχους της και διακρίθηκε επανειλημμένως για τις επιδόσεις της στην ελληνική και τη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά, παρά το γεγονός ότι ήλθε συχνά αντιμέτωπη με αντίξοες συνθήκες.

Εύχομαι στον νέο διευθύνοντα σύμβουλο κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει, ώστε η Alpha Bank να παραμείνει το σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα» είπε ο Δ.Μαντζούνης.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Β. Ψάλτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ΔΣ που του εμπιστεύθηκε τη θέση. «Αποτελεί τιμή και αναλαμβάνω αυτή τη μεγάλη ευθύνη με ενέργεια και ενθουσιασμό. Καθώς η Ελλάδα εξέρχεται επιτυχώς από μία δεκαετή περίοδο οικονομικής αστάθειας, η Alpha Bank παραμένει το σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ως προς τη χρηματοοικονομική ευρωστία και την επικέντρωσή της στον πελάτη.

Θα επιταχύνουμε την αναδιάρθρωση του ισολογισμού μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα και θα διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία. Με σιγουριά για το μέλλον μας, υπερήφανοι για την ιστορία μας και βασιζόμενοι στο εξαιρετικό προσωπικό της Alpha Bank, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, προς το συμφέρον των πελατών και των μετόχων μας» τόνισε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.


Ο Βασίλειος Ψάλτης είναι Γενικός ∆ιευθυντής και Chief Financial Officer (CFO) του Ομίλου της Alpha Bank. Πριν από την Alpha Bank εργάσθηκε ως Αναπληρωτής (εκτελών χρέη) CFO στην Εμπορική Τράπεζα και στη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της ABN AMRO στο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων και στη διεύρυνση της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank με τη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, καθώς και στην υλοποίηση σημαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο πλαίσιο της αναδιαρθρώσεως του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας τη θέση της Τραπέζης.

Στις διεθνείς δημοσκοπήσεις της εταιρίας Extel, ψηφίσθηκε από θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές ως έβδομος καλύτερος CFO πανευρωπαϊκά (το 2018 και
το 2014). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος και Πτυχίου στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου St. Gallen, Ελβετίας με ειδίκευση στα
Τραπεζικά.

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required