Γενικός Δείκτης:776.4-0.26%
EUR/USD: 1.1199

Νέο μέλος του ΔΣ της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος ο Γεώργιος Πολίτης

  • Print
Προσθήκη σχολίου

H διοίκηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 16.01.2019 εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, για το υπόλοιπο της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος στις 16.01.2019 κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
Αγγελική Κουταβά του Γερασίμου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος,
Απόστολος Φραγκούλης του Νικολάου, Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Τεχνική Διεύθυνση, μη εκτελεστικό μέλος,
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος του Γεωργίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων, μη εκτελεστικό μέλος,
Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος,
Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
Αλέξιος Κομνηνός του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required