Γενικός Δείκτης:847.36-0.35%
EUR/USD: 1.1218

Συστήματα Sunlight: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

  • ( UPD -22/03/2019 16:57 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου


Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε στις 13.2.2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2) Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

3) Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

4) Μιχαήλ Μαστοράκης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

5) Στέργιος Νέζης, μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6) Ιωάννης Παντολέων, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

7) Ρούμπεν Μπουρλάς, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

8) Σπυρίδων Κόπολας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

9) Στέφανος Κανίδης, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

10) Λάμπρος Μπίσαλας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 28/01/2024 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.


Εκ των ανωτέρω, οι κάτωθι αναφερόμενοι απαρτίζουν την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας:

1) Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

2) Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

3) Στέργιος Νέζης, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required