Γενικός Δείκτης:838.71-0.63%
EUR/USD: 1.1303

Aνάπτυξη κοινωνικής κατοικίας στην Αθήνα

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Της Στεφανίας Σούκη

Μνημόνιο συνεργασίας με το Housing Europe για την ανάπτυξη πολιτικών στέγασης και κοινωνικής κατοικίας στην ελληνική πρωτεύουσα υπέγραψε ο δήμος Αθηναίων.

Στόχος «να αναπτυχθεί ένα ανθεκτικό οικοσύστημα κοινωνικής κατοικίας στο Δήμο της Αθήνας, ώστε να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση για όλους, σε κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες κοινότητες». Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο δήμος Αθηναίων και το Housing Europe θα συνεργασθούν για την προώθηση τοπικών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας στην Αθήνα, με στόχο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και υλοποίηση τοπικών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας στο Δήμο Αθηναίων, αξιοποιώντας τόσο καινοτομικές δράσεις, όσο και καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από οργανισμούς δημόσιας, συνεταιριστικής και κοινωνικής κατοικίας στην ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Το Housing Europe είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Οργανισμών Δημόσιας, Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Κατοικίας. Ιδρύθηκε το 1988 και αποτελείται από 44 Εθνικές και Περιφερειακές Ενώσεις, εκπροσωπώντας περίπου 43.000 παρόχους στέγης από 28 ευρωπαϊκά κράτη, που διαχειρίζονται τουλάχιστον 26 εκ. κατοικίες (11% του συνολικού αποθέματος κατοικιών στην Ευρώπη).

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αθηναίων θα σχεδιάσει ένα πλέγμα βιώσιμων πολιτικών και προγραμμάτων πρόσβασης σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση κοινωνικής κατοικίας στην Αθήνα, θα δημιουργήσει ένα Τοπικό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Κατοικίας, με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων έρευνας και την ανάλυση των βασικών προκλήσεων στα πεδία της στέγασης και της κοινωνικής κατοικίας σε τοπικό επίπεδο. Πρόθεση του δήμου είναι να χρησιμοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών (π.χ. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Συμβούλιο της Ευρώπης), ώστε να υποστηρίξει την εφαρμογή των τοπικών πολιτικών και τις δραστηριότητες του Τοπικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Κατοικίας.

Αντίστοιχα και το Housing Europe θα παρέχει επιστημονική και τεχνική βοήθεια για να υποστηρίξει το δήμο, ιδίως μέσω της Ομάδας Εργασίας για τα Συστήματα Στέγασης υποστηρίζοντας και την ίδρυση και λειτουργία του Τοπικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Κατοικίας του δήμου Αθηναίων.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required