Γενικός Δείκτης:681.03-1.24%
EUR/USD: 1.18
Κομισιόν: «Πράσινο φως» για τον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας

Κομισιόν: «Πράσινο φως» για τον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας

Με το μεταβατικό αυτό Μηχανισμό εκπληρώνεται η βραχυπρόθεσμη διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και διασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση στις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας…