Γενικός Δείκτης:769.42-0.56%
EUR/USD: 1.16

Στα 8,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη για τον Νηρέα στο εννεάμηνο

  • ( UPD -17/10/2017 22:35 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Αυξημένα μεγέθη κατέγραψε ο όμιλος Νηρέας στο εννεάμηνο του 2017, σε σχέση με έναν χρόνο, τα οποία οφείλονται στην αύξηση της ποσότητας πωλήσεων ψαριών και στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Αναλυτικά, συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα το εννεάμηνου του 2017 ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (1,6 εκατ. ευρώ) το εννεάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 10 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις του Ομίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2017 σε 159,1 εκατ. ευρώ έναντι 149 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 6,8%. Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 6,5% και αντιστοιχούν στο 90,9% των συνολικών πωλήσεων. Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 79% των πωλήσεων, ανήλθαν σε 125,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5,7 εκατ. ευρώ ή 4,8% έναντι του εννεαμήνου 2016.

Οι πωλήσεις του εννεαμήνου 2017 αυξήθηκαν κατά 9,6% σε ποσότητες πωλήσεων ψαριών σε σχέση με τον αντίστοιχο εννεάμηνο του 2016, αντισταθμίζοντας πλήρως την μείωση των τιμών, που είχε ήδη προβλεφθεί, με αποτέλεσμα την τελική αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 6,8%.

Το λειτουργικό EBITDA του εννεαμήνου του 2017 (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 21,7 %. Το EBITDA (μετά της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε το εννεάμηνο του 2017 σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016 σημειώνοντας αύξηση κατά 14,6 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το εννεάμηνου του 2017 ανήλθαν σε 23,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2016 σημειώνοντας σημαντική αύξηση, κατά 13,1 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό το εννεάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Σε επίπεδο κυλιόμενου δωδεκαμήνου οι πωλήσεις ανήλθαν σε 205,9 εκατ. ευρώ έναντι 194,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά € 11,7 εκ. ή 6%.

Επίσης το λειτουργικό EBITDA του κυλιόμενου δωδεκαμήνου ανήλθε σε 30,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 6,1 εκατ. ευρώ ή 25%. Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του εννεαμήνου 2017 ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών (3,9 εκατ. ευρώ) το εννεάμηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 13,8 εκατ. ευρώ.

Ο Κ. Αντώνης Χαχλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα του Ομίλου που ανακοινώνουμε σήμερα διότι αποδεικνύουν ότι η προσήλωσή μας στην υλοποίηση των στόχων μας έχει αποδώσει σημαντικά και ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, διαμορφώνοντας νέα υψηλότερα standards σε όλα τα επίπεδα. Η επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πιστοποιεί ότι ο ΝΗΡΕΑΣ έχει την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για να αναδειχθεί ως το επίκεντρο της νέας εποχής του κλάδου της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας και o καταλληλότερος μοχλός ανάπτυξής του».

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required