Γενικός Δείκτης:712.610.32%
EUR/USD: 1.17

Τέρνα Ενεργειακή: «Άνοιξε» το βιβλίο προσφορών για 12 εκατ. μετοχές

  • ( UPD -17/01/2018 19:28 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Την έναρξη της διάθεσης έως 12 εκατ. κοινών ονομαστικών μετοχών έκδοσής της, σε επιλεγμένους επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ιδιωτική τοποθέτηση δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανακοίνωσε η ΤΕΡΝΑ Ενερεγειακή.

Ως Συντονιστές της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών δρουν οι AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX SECURITIES Α.Ε. και LXM FINANCE LLP ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της διαδικασίας. Οι πωλητές διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να διαθέσουν λιγότερες Μετοχές ή και καμία Μετοχή.

Οι Μετοχές δεν έχουν, ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών των Η.Π.Α. του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις Μετοχές, 9.500.000 θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που θα αποφασιστεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (η "Γενική Συνέλευση"), την οποία το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συγκαλέσει άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, ενώ 2.500.000 Μετοχές ανήκουν στον μέτοχο και πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Γ. Περιστέρη. Στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα εισηγηθεί και την ακύρωση των 4.895.464 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 22.11.2017 ανακοίνωση της Εταιρείας. Εάν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα ανωτέρω, η τελική μέγιστη συνολική αραίωση που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα ισούται με 4.604.536 νέες μετοχές ή 4,21%. Η Εταιρεία έχει λάβει έγγραφες δεσμεύσεις από τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Γ. Περιστέρη, YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L., Μ. Γουρζή και Εμμ. Μαραγκουδάκη, που κατέχουν συνολικά άνω του 68% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (αφού ληφθεί υπόψη ο δανεισμός των μετοχών που περιγράφεται κατωτέρω και η διάθεση των μετοχών), ότι θα ψηφίσουν υπέρ των ανωτέρω εταιρικών πράξεων και ότι δεν θα διαθέσουν τις παραπάνω μετοχές τους για διάστημα 90 ημερών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση, οι AXIA VENTURES GROUP LTD και EUROXX SECURITIES S.A. έχουν συνάψει με τη μέτοχο YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L. συμφωνία δανεισμού 9.500.000 Μετοχών της Εταιρείας. Οι δανεισμένες μετοχές θα διατεθούν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ σε δεύτερη φάση οι AXIA VENTURES GROUP LTD και EUROXX SECURITIES A.Ε. θα αποκτήσουν ισόποσες νέες μετοχές, στην τιμή του βιβλίου προσφορών, μέσω της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και στη συνέχεια θα επιστρέψουν αυτές τις μετοχές στη YORK GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L., προκειμένου να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους από τη σύμβαση δανεισμού μετοχών.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required