Γενικός Δείκτης:699.891.44%
EUR/USD: 1.18

Αutohellas: Τα σχέδια και οι προβλέψεις της διοίκησης Βασιλάκη για το 2018

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Της Στεφανίας Σούκη

Θετική δυναμική λόγω της ανόδου του τουρισμού στο κομμάτι των ενοικιάσεων, αλλά και στον τομέα του εταιρικών μακροχρόνιων μισθώσεων λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς και μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας λόγω της δραστηριοποίησης στον κλάδο λιανικής εμπορίας αυτοκίνητων προβλέπει η διοίκηση του Ευτύχη Βασιλάκη (φωτ.) για την Autohellas το τρέχον έτος.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2018, στον τομέα του operating leasing, έχοντας ήδη ενισχύσει το μερίδιό της στην αγορά από το προηγούμενο έτος, οι προοπτικές στις αρχές του 2018 παρουσιάζονται θετικές, «με τα οικονομικά μεγέθη της χώρας να αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω μέσα στο έτος κάτι που θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα και κατά συνέπεια και τον τομέα του fleet management», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση της διοίκησης για το 2017.

Στο κομμάτι του Rent a Car – κλάδος συνδεδεμένος με τον τουρισμό – η εκτίμηση είναι ότι το 2018 θα είναι άλλη μία χρονιά ανάπτυξης καθώς η ζήτηση για την Ελλάδα ως προορισμός συνεχίζει να δείχνει τη δυναμική της ενώ και τα πρώτα δείγματα από τις κρατήσεις είναι θετικά. Στόχος της Autohellas παραμένει η βελτίωση του δείκτη απασχόλησης του στόλου κατά τη διάρκεια του έτους, η αποτελεσματική αξιοποίηση νέων κατηγοριών αυτοκίνητων για βελτίωση του «μείγματος» και φυσικά η αυξημένη μόχλευση των υποδομών της σε σταθμούς ενοικίασης και υποστήριξης αυτοκίνητων για τη μείωση του κόστους ανά μονάδα έργου. Κρίσιμη για όλους τους ανωτέρω στόχους είναι η συνεχής επένδυση στην περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού.

Συνολικά για τα μεγέθη της εταιρείας, η εικόνα σταθεροποίησης της χώρας και σταδιακής, έστω και αναιμικής επιστροφής στην ανάπτυξη, αναμένεται να συμβάλλει θετικά στα μεγέθη. Σταθερή πρόκληση, αποτελεί η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, τομέας στον οποίο γίνονται μικρά αλλά σταθερά βήματα με αποτέλεσμα το μειονέκτημα (κόστους) σε σχέση με μεγάλους διεθνείς ανταγωνιστές σταδιακά να αμβλύνεται. Συνολικά, η εταιρεία αναμένει μεν αυξημένα μεγέθη, με παράλληλη όμως ένταση του ανταγωνισμού.

hertz autohellas

Ο κλάδος της εμπορίας

Την ίδια στιγμή, η δραστηριοποίηση στον κλάδο λιανικής εμπορίας αυτοκίνητων επέφερε αποτελέσματα, κυρίως μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακος, εξοικονόμησης κόστους και καλύτερης αξιοποίησης εγκαταστάσεων. Στον κλάδο της εισαγωγής / διανομής (χονδρική) με την προσθήκη στον κύκλο εργασιών του από 1/1/2018, δύο σημαντικών μαρκών των Hyundai και Kia, απαλλαγμένων από το μείζον μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων που τις επιβάρυναν, εμπλουτίζεται σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του ομίλου με σημαντικές δυνατότητες συνεισφοράς σε λειτουργική κερδοφορία σε βάθος τριετίας καθώς παράλληλα η αγορά του αυτοκίνητου σταδιακά θα ανακάμπτει από τα ιστορικά χαμηλά της κρίσης. Ταυτόχρονα μια σημαντική συνέργεια θα έρθει και από την ενίσχυση της δυνατότητας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Ειδικά όσον αφορά την αγορά αυτοκίνητου, η διοίκηση θεωρεί ότι είναι μεν μια αγορά που έχει πληγεί και περιοριστεί σημαντικά, περισσότερο από 70%, από την κρίση, ωστόσο, με τη σταδιακή σταθεροποίηση της οικονομίας μπορεί να έχει σημαντική ανάπτυξη στο μέλλον.

Oι δραστηριότητες εκτός Ελλάδος

Εκτός Ελλάδος, στη Βουλγαρία οι προοπτικές για έτος 2018 παραμένουν θετικές, με την χώρα να βρίσκεται σε ανάπτυξη τα τελευταία χρονιά. Αναμένεται αύξηση των μακροχρόνιων εταιρικών ενοικιάσεων με την αγορά να εστιάζει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο θετικά προς την λύση αυτή. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση στον αριθμό των πελατών μας αλλά και στο σύνολο του στόλου. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις θα παρουσιάσουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, με ενίσχυση στις εταιρικές κρατήσεις, αλλά και αύξηση εσόδων στους παραθαλάσσιους σταθμούς (Βάρνα & Μπουργκάς) αλλά και το Πλόντβιβ.

Στην Κύπρο οι προοπτικές για το 2018 είναι θετικές με ταυτόχρονη τοπική οικονομική ανάκαμψη καθώς και εκτιμώμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Στόχος της εταιρίας είναι η σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων με νέες συνεργασίες μεγάλων και διεθνών πρακτορείων τουρισμού. Επίσης προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, παράγοντας ο οποίος θα επιφέρει σημαντική αύξηση στα έσοδα της εταιρίας.

Στην Ρουμανία, το οικονομικό αλλά και το επιχειρηματικό τοπίο της χωράς παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές προοπτικές της εταιρίας παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με βασικό άξονα την σημαντική επέκταση του στόλου των μακροχρόνιων ενοικιάσεων. «Προσβλέπουμε σε σύναψη συμφωνιών με ισχυρές πολυεθνικές και τοπικές εταιρίες αλλά και με ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις θα παρουσιάσουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, λόγω της αύξησης των εταιρικών ενοικιάσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην Σερβία για το 2018 η εταιρεία προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση της θέσης της στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώσεων. Η εταιρεία επιδιώκει να συνεχίσει την σύναψη συμφωνιών μίσθωσης με πολυεθνικές και τοπικές εταιρίες με θετικά οικονομικά μεγέθη. Αναμένεται παράλληλα ότι θα συνεχιστεί περαιτέρω η αύξηση εσόδων από μακροχρόνιες ενοικιάσεις, με αναβαθμισμένο πελατολόγιο, καθώς και η αύξηση των εταιρικών βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων.

Στο Μαυροβούνιο αναμένεται για το 2018 αύξηση των αφίξεων με αποτέλεσμα η χώρα για μια ακόμα χρονιά να γνωρίσει σημαντική τουριστική ανάπτυξη λόγω και της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας. Η εταιρεία προσβλέπει σε ενίσχυση του ρόλου της στον τομέα των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, ενισχύοντας παράλληλα ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο του πελατολογίου των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Στην Κροατία, ο διαρκώς αυξανόμενος ρυθμός τουριστικής ανάπτυξης της χώρας σε συνδυασμό με την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, συνεπάγεται θετικές προοπτικές για το 2018. Η εταιρία προσβλέπει σε ανάληψη σημαντικού μεριδίου αγοράς στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις ισχυροποιώντας την θέση και τη δυναμική της. Ταυτοχρόνως αναμένεται δυναμική παρουσία και στην αγορά μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Στην Ουκρανία, παρά την σχετική αστάθεια του παρελθόντος, οι αναμενόμενες διεργασίες ένταξης στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με το μέγεθος και την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της χώρας, δίνουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required