Γενικός Δείκτης:766.64-0.92%
EUR/USD: 1.16

Sunlight: Στα 8,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων το 2017

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Αυξημένη κερδοφορία και τζίρο εμφάνισε το 2017 ο όμιλος Sunlight.

Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2017 ανήλθε σε 194,5 εκατ. ευρώ, έναντι 153,9 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της μεγέθυνσης των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών αλλά και δευτερευόντως στην αύξηση της τιμής του μολύβδου.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 222,8 εκατ. ευρώ, έναντι 168,4 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 32%).

Τα Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA ανήλθε στα 22 εκατ. ευρώ (21,5 εκατ. ευρώ η Εταιρεία) σημειώνοντας αύξηση 28% (25% για την Εταιρεία), απόρροια τόσο της βελτίωσης στην μικτή κερδοφορία, σε συνδυασμό με την συγκράτηση και την αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. Το περιθώριο EBITDA δε, διαμορφώθηκε στο 11,3% έναντι 11,2% το 2016.

Δεδομένων των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, απόρροια της απομόχλευσης των μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (deleverage), της σημαντικής μείωσης του κόστους δανεισμού και της βελτίωσης στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος πέτυχε κέρδη προ φόρων 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Αντίστοιχα για την εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ (5,3 εκατ. ευρώ το 2016).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, Βασίλης Μπίλλης, δήλωσε : «Το 2017, ο Όμιλος SUNLIGHT πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του και επιπρόσθετη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του. Μέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυσε την ανταγωνιστική του θέση στις ξένες αγορές. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και ενθαρρύνει τις προσδοκίες μας για περαιτέρω διείσδυση στις μεγάλες αγορές μπαταριών έλξης (traction) της Ευρώπης και της Αμερικής.»

Το 2017, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Olympia, ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική της εξωστρέφειας που εφαρμόζει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, διευρύνοντας τη γεωγραφική διασπορά της πελατειακής της βάσης κι αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια και τον όγκο των πωλήσεών της στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών. Παράλληλα, με την εφαρμογή του προγράμματος επενδύσεων και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, εντός του 2017, η SUNLIGHT βελτίωσε περαιτέρω την επίδοσή της, σε όρους ταχύτητας ανταπόκρισης, ευελιξίας, ποιότητας προϊόντος και προσφερόμενου κόστους, γεγονός που ενίσχυσε την ανταγωνιστική της θέση, στις διεθνείς αγορές που δραστηριοποιείται. Σημειώνεται ότι πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας πραγματοποιείται στο εξωτερικό και κυρίως σε χώρες της Ε.Ε., με το στρατηγικό σχεδιασμό του να περιλαμβάνει και διείσδυση σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές.

Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά της θυγατρικής του Ομίλου SUNLIGHT RECYCLING. Έχοντας αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, κυρίως στο 2ο εξάμηνο, και εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, βελτίωσε τους παραγωγικούς της δείκτες και κατ΄επέκταση τη λειτουργική της κερδοφορία. Στο 2ο χρόνο πλήρους λειτουργίας της, η μονάδα ανακύκλωσης της SUNLIGHT RECYCLING στην Κομοτηνή εξασφαλίζει άνω του 50% των αναγκών σε μόλυβδο του εργοστασίου παραγωγής μπαταριών.

Οι προοπτικές του Ομίλου είναι ιδιαίτερα θετικές, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, αλλά και της τάσης σε πολλές ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου (Ε.Ε., Β. Αμερική και Ανατολική Ασία) για την προώθηση «καθαρών» πηγών ενέργειας και την αποτελεσματικότερη χρήση αυτής. Επιπλέον, αξιοποιώντας το ομολογιακό δάνειο των 50 εκατ. ευρώ ο Όμιλος διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων λελογισμένης επέκτασής του, τόσο παραγωγικά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αύξησης της δυναμικότητας και μείωσης του κόστους στα δύο εργοστάσια, όσο και εμπορικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού και την διείσδυση σε νέες.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required