Γενικός Δείκτης:776.4-0.26%
EUR/USD: 1.1216

Επ. Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» για την εξαγορά της IBG από τον όμιλο Βαρδινογιάννη

  • ( UPD -21/01/2019 15:46 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Την έγκρισή της έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση του 97,08% της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος (IBG), καθώς και του 94,52% των μετοχών της CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και του 100% των μετοχών της Laiki Factors & Forfeiters, από την Ireon Investments Ltd., συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ' αριθ.678/2019 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την από 29/11/2018 (αριθ. πρωτ.7194) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την «IREON INVESTMENTS LTD» των μετοχών που αντιστοιχούν

α) στο 97,08% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (IBG)»

β) στο 94,52% του μετοχικού κεφαλαίου της «CPB ASSET MANAGEMENT» και στο

γ) 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «LAIKI FACTORS & FORFAITERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» μέσω της από 30.10.2018 Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών με το πιστωτικό ίδρυμα «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO.LTD»

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού τομέα, παρ' ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 3959/201, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποία αφορά.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required