Γενικός Δείκτης:733.182.23%
EUR/USD: 1.1167

Στην Cosmos Business Systems διαγωνισμός του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Στην Cosmos Business Systems, κατακυρώθηκε το έργο που προκήρυξε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, και αφορά την «Σύσταση και λειτουργία κέντρου επιχειρήσεων – Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διασύνδεσης βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία».

Σκοπό του έργου, αποτελεί η αγορά εξειδικευμένου λογισμικού υψηλής τεχνολογίας (intelligence) με σκοπό τη διασύνδεση & διαλειτουργικότητα βάσεων δεδομένων και ανάλυσης πληροφοριών, που αφορούν στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, καθώς και η συντήρηση και επέκταση αυτού, προς κάλυψη των αναγκών του κέντρου επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Στον διαγωνισμό συμμετείχε επίσης η εταιρεία ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required