Γενικός Δείκτης:725.56-0.81%
EUR/USD: 1.1188

FLEXOPACK: Αύξηση κύκλου εργασιών το 2018

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,64% και κατά 3,04% σε επίπεδο Ομίλου και εταιρίας αντίστοιχα κατέγραψε το 2018 η FLEXOPACK

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας στην διάρκεια της χρήσης 2018, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση 2017 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 84,492 εκατ. ευρώ, έναντι 81,523 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 72,424 εκατ. ευρώ, έναντι 70,284 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 3,64% και 3,04% αντίστοιχα.

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 14,274 εκατ. ευρώ, έναντι 14,386 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,78% και σε εταιρικό επίπεδο σε 13,489 εκατ. ευρώ έναντι 14,144 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,63%.

γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 9,872 εκατ. ευρώ, έναντι 10,374 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,84% και για την Εταιρεία σε 10,148 εκατ. ευρώ έναντι 10,327 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,73%.

δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,389 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,97% και για την Εταιρεία σε 7,602 εκατ. ευρώ, έναντι 7,299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,15%.

ε) Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM), ανήλθαν σε 7,096 εκατ. ευρώ, έναντι 7,383 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2017, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 3,89%.

 

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required