Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.121

Οι τράπεζες κατήγγειλαν τα δάνεια της Yalco

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Την καταγγελία των ομολογιακών της δανείων και την ενεργοποίηση προγράμματος πλειστηριασμού των ακινήτων της από τις τράπεζες ανακοίνωσε η Yalco. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρία καταβάλει προσπάθειες ανεύρεσης πηγών χρηματοδότησης, πέραν του τραπεζικού συστήματος, ενώ θεωρεί πρωταρχικό μέλημά της την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσία του προσωπικού, όπως επίσης και την εξυπηρέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει:

Η Διοίκηση της Εταιρείας, με το Δελτίο Τύπου της 8ης Οκτωβρίου 2018 (δια του οποίου ανακοίνωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 08/10/2018) είχε ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξεύρεση λύσης στην αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης, πέραν του τραπεζικού συστήματος.

Η Εταιρεία συνέχισε τη λειτουργία της με περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης και ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης σε όλη αυτή την περίοδο διενέργειας των αναγκαίων συζητήσεων, καταγράφοντας αναπόφευκτα μειωμένα μεγέθη πωλήσεων και μη εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεών της.

Στο μεταξύ οι χρηματοδοτούσες τράπεζες, στo πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων τους, αποφάσισαν ομόφωνα να προβούν σε καταγγελία των ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και σε πρόγραμμα πλειστηριασμού των ακινήτων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έκρινε μείζονος σημασίας να γνωστοποιηθούν τα παραπάνω γεγονότα μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και να προχωρήσουν οι διαδικασίες εύρεσης λύσης. Η Διοίκηση εξαντλεί κάθε περιθώριο εύρεσης επενδυτικού σχήματος και το αποτέλεσμα της προσπάθειας που λαμβάνει χώρα, τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, θα ανακοινωθεί με νεότερη δημοσίευση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Διοίκηση θεωρεί πρωταρχικό μέλημά της την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσία του προσωπικού, όπως επίσης και την εξυπηρέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της. Η συνεπής και διαχρονική πορεία της εταιρείας, διατηρώντας μερίδιο αγοράς, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για την επιτυχή πορεία των διαπραγματεύσεων.

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρά τα γεγονότα αυτά, η πελατειακή βάση η οποία στηρίζει την Εταιρεία, εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επίσης και οι σχέσεις με τους προμηθευτές διατηρώντας την πλήρη υποστήριξή τους.

Δημιουργώντας επιχειρηματική αξία με την αγάπη της Διοίκησης και του προσωπικού της, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης για την εταιρεία, τους εργαζόμενους, τις πιστώτριες τράπεζες και τους μετόχους της.

Περισσότερες πληροφορίες, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφέρονται στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2018 η οποία και θα δημοσιοποιηθεί.

 

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required