Γενικός Δείκτης:732.020.89%
EUR/USD: 1.1217

ΕΛΒΕ: Έγκριση συγχώνευσης με θυγατρική

  • ( UPD -15/05/2019 10:48 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Η ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοίνωσε ότι την 14/5/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1739777, η με αριθμό 50968/14-5-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε & Αθλητικών Α.Ε, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της "ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 20512830000 και της κατά 100% θυγατρικής της ιδιωτικής μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΡ.ΜΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ." με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 116923601000, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 13-12-2018, 23-02-2019 και 19-4-2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας ΑΕ, και τις από 13-12-2018, 23-2-2019 και 19-4-2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης ΑΕ, τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920,τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ' αριθμό 12.145/22-4-2019 πράξη της Συμβολαιογράφου Καβάλας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ του Νικολάου.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required