Γενικός Δείκτης:847.36-0.35%
EUR/USD: 1.1212

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στα €16,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

  • Print
Προσθήκη σχολίου


Αύξηση του κύκλου εργασιών, αύξηση του a-EBITDA και μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατέγραψε στα οικονομικά της αποτελέσματα η ElvalHalcor.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% για το πρώτο τρίμηνο του 2019 και ανήλθε σε 551,9 εκ. ευρώ έναντι 528,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ενοποιημένο επίπεδο κατά 3,8% και στη βελτίωση του μίγματος προϊόντων, ενώ οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Βελτιωμένα κατά 3,6% ήταν τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία ανήλθαν σε 37,6 εκ. ευρώ έναντι 36,3 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων και στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 40,4 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι 43,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της μείωσης στα κέρδη μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκ. ευρώ για πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 8,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών του αλουμινίου. Τα δε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 38,3 εκ. ευρώ (συγκρίσιμο 2018: 44,3 εκ. ευρώ).

Σημαντική βελτίωση κατά 23,6% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το πρώτο τρίμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε σε συνέχεια της αναδιαπραγμάτευσης των δανείων της μητρικής και των θυγατρικών.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,5 εκ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 22,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στα κέρδη προ και μετά από φόρους οφείλεται στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της εταιρίας συνέχισε τη ανοδική της πορεία, όπως απεικονίζεται και στο adjusted ΕBITDA της περιόδου.

   

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Q1’19

Q1’18

Πωλήσεις

551.871

528.219

Μικτό Κέρδος

40.421

42.982

EBITDA

38.300

44.325

a-EBITDA

37.614

36.297

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

24.453

28.964

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(6.573)

(8.599)

Κέρδη πριν από φόρους

17.513

20.002

Κέρδη μετά από φόρους

16.513

22.098

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

16.085

21.727

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0429

0,0579


Κλάδος Αλουμινίου
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 2,7%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 272 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,8%. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 11,0 εκ. ευρώ έναντι 12,6 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο λόγω της αρνητικής επίδρασης από τη μεταβολή (μείωση) της τιμής του αλουμινίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 25,2 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι 24,5 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το δε επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκ. ευρώ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, καθώς δαπανήθηκαν περί τα 16,1 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, εκ των οποίων 14,7 εκ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα.

Κλάδος Χαλκού
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 5,7% έναντι της προηγούμενης περιόδου του 2018, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 280 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,2%. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 6,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 7,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018, λόγω της μείωσης της θετικής επίδρασης από τη μεταβολή (μείωση) των τιμών του χαλκού, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 12,4 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 11,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Αναφορικά με τις επενδύσεις, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η νεοεγκατασταθείσα παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού που ολοκληρώθηκε κυρίως στο τέλος του 2018. Για το πρώτο τρίμηνο του 2019, δαπανηθήκαν περί τα 4,2 εκ. ευρώ για ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων, αλλά και για νέες επενδύσεις στη θυγατρική Sofia Med.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required