Logo
Print this page

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της ΕΕ - Έμφαση σε μεταναστευτικό-ERASMUS-fake news

Προσθήκη σχολίου

Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, ενέκρινε και υιοθέτησε σήμερα (11/12) το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ. Το συμφωνητικό εδώ.

Οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων καθορίζονται σε 165,8 δισεκ. ευρώ, ποσό κατά 3,2% αυξημένο σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018.

Οι πληρωμές ανέρχονται σε 148,2 δισεκ. ευρώ, δηλαδή 2,4% περισσότερο από ό,τι το 2018. Όπως και στον προϋπολογισμό του 2018, τα προενταξιακά κονδύλια για την Τουρκία μειώθηκαν σε σχέση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή.

Η περικοπή του προϋπολογισμού του 2019 ανέρχεται σε 146,7 εκατ. ευρώ.
Ποσό των 1,3 δισεκ. αφήνεται διαθέσιμο στα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να αντιδράσει σε απρόβλεπτα γεγονότα και ανάγκες.

Ένα πρόσθετο ποσό ύψους 1,2 εκατ. παρέχεται στον προϋπολογισμό του 2019 στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την αντιμετώπιση των στρατηγικών επικοινωνιών και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

«Πρόκειται για ένα σταθερό προϋπολογισμό που ενισχύει την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, εξασφαλίζει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και διατηρεί επαρκή περιθώρια σε περίπτωση εμφάνισης νέων αναγκών το επόμενο έτος.

Θα βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης, θα ωφελήσει τους ερευνητές και τους νέους και θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Hartwig Löger, Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας και κύριος διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.

Αναλυτικά, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου, για τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, συμφωνήθηκαν δεσμεύσεις ύψους 23,3 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του υποτομέα 1α (ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση), που είναι 6,1% περισσότερο από ό τι το 2018.

Αυτό περιλαμβάνει ισχυρή ώθηση για το πρόγραμμα HORIZON 2020, το οποίο λαμβάνει 12,3 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, δηλαδή αύξηση κατά 9,8% το 2018.

Η διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη" ενισχύεται επίσης και λαμβάνει 3,8 δισεκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής σε όλη την Ευρώπη από το 2018). 367 εκατ. (3,7%) διατίθενται στo πρόγραμμα COSME για την παροχή στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το Erasmus αποκτά σημαντική ώθηση, ενώ για τις ανταλλαγές νέων προβλέπεται αύξηση ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ, ποσοστό υψηλότερο κατά 19,5%.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων λαμβάνει επιπλέον 350 εκατ. για να βοηθήσει τους νέους που αναζητούν εργασία σε περιοχές με υψηλή ανεργία.

Θα διατεθούν περισσότερες δυνατότητες για εθελοντισμό και εργασία σε έργα μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για το οποίο η υποστήριξη υπερδιπλασιάζεται σε σχέση με το 2018 (143 εκατ. ευρώ).

Στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης ενισχύθηκε σημαντικά, με 1,1 δισεκ. για τη διαχείριση της μετανάστευσης (55,9% σε σύγκριση με το 2018).  Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα λάβει 534 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετα κονδύλια προορίζονται για διάφορους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων μετανάστευσης και ασφάλειας, όπως ο Frontex, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, η Ευρωπόλ και η eu-LISA.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κρατών μελών τον Ιούνιο του 2018, ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα συνεισφέρει 1,45 δισεκ. ευρώ στη διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία για να υποστηρίξει τους Σύρους πρόσφυγες με είδη πρώτης ανάγκης, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση.

Ο προϋπολογισμός ενισχύει επίσης την περιβαλλοντική και κλιματική δράση, με το ποσό των 558 εκατ. να διατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, κατά 6,7% περισσότερο από ό, τι το 2018.

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required
Copyright © 2013 - 2014 newmoney.gr | developed by cloudevo
ΑΤΗΕΧ Data: powered by InBroker