Γενικός Δείκτης:705.2-1.04%
EUR/USD: 1.17

Ακτοπλοΐα: Προβληματίζει η αύξηση της τιμής καυσίμων

  • Print
Προσθήκη σχολίου

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων το 2017 σε σύγκριση με το 2016 είχε ως αποτέλεσμα τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να επιβαρυνθούν. Ανάσες δίνει η αύξηση του μεταφορικού έργου, όμως ο προβληματισμός για την επόμενη ημέρα είναι παρών.

Ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα με το α' εξάμηνο του έτους παραδοσιακά να εμφανίζει χαμηλότερο επίπεδο μεταφορικού έργου και εσόδων σε σχέση με το εποχικά πιο ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ειδικότερα:

ΑΝΕΚ

Στην κερδοφορία επέστρεψε η ANEK το α' εξάμηνο του 2017, εμφανίζοντας αύξηση σε όλες τις κατηγορίες μεταφορικού έργου και εκτελώντας συνολικά 7% περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η μητρική εταιρεία εμφάνισε κάθαρά κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Ο κύκλος εργασιών εμφάνισε μικρή αύξηση στα 65,3 εκατ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μητρικής ο τζίρος ανήλθε σε 58 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα μειώθηκαν στα 0,4 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 11,2 εκατ. το α' εξάμηνο του 2016, λόγω της αύξησης της μέσης τιμής των καυσίμων, σε ποσοστό άνω του 50% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2016. Τα EBITDA επιβαρύνθηκαν αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν σε ζημιές 6,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ωστόσο, το μικρότερο χρηματοοικονομικό κόστος, τα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα θετικά επενδυτικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2017, οδήγησαν στη βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση της καθαρής θέσης του Ομίλου, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Attica Group

Eνοποιημένες πωλήσεις 112,04 εκατ. ευρώ έναντι 109,63 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016 και Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 7,07 εκατ. έναντι κερδών 21,66 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016 παρουσ'ιασε ο Όμιλος Attica. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε 22,26 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 2,20 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. "Η ανωτέρω απόκλιση στην κερδοφορία, σε σχέση με το α' εξάμηνο 2016, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό άνω των 15 εκατ" επισημαίνει η εταιρεία.

Στις 30 Ιουνίου 2017, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 47,46 εκατ. έναντι 51,22 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Τα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 535,85 εκατ. (Ευρώ 547,91 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.6.2017 ανέρχεται σε Ευρώ 256,72 (Ευρώ 255,44 την 31η Δεκεμβρίου 2016) από τα οποία Ευρώ 227,50 εκατ. αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ευρώ 229,81 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016) και Ευρώ 29,22 εκατ. μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ευρώ 25,64 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2016).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 30.6.2017 σε Ευρώ 375,13 εκατ. και αντιστοιχούν σε Ευρώ 1,96 ανά μετοχή της Εταιρίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2017 η Attica Group δραστηριοποιήθηκε μέσω των θυγατρικών της στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με δώδεκα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, από τα οποία τα έντεκα είναι ιδιόκτητα και το ένα με σύμβαση μακροχρόνιας ναύλωσης.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του Ομίλου ενισχύθηκε σε όλες τις κατηγορίες εσόδων με αύξηση κατά 5,4% στους επιβάτες, κατά 9,9% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 2,3% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Μινωϊκές Γραμμές

Στις Μινωϊκές ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 36,1 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,6 εκ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκ.

Κατά την 30/6/2017, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 281,8 εκ. ( 2,63 ανά μετοχή). Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 148,2 εκ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 35,4 εκ. Επιπρόσθετα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου διαμορφώθηκε σε 112,8 εκ.

Μεταφορικό Έργο (Ελληνική Ακτοπλοΐα - Γραμμή Κρήτης)

Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή.

Το α' εξάμηνο 2017, η εταιρεία διακίνησε 272 χιλ. επιβάτες, 33 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 29 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη γραμμή ανήλθαν σε 66,3% για τους επιβάτες, 62,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 46,3% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Δημοφιλή στο Internet

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required