Γενικός Δείκτης:766.38-1.29%
EUR/USD: 1.1215

Κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών Λιμενικού και Ελληνικής Ακτοφυλακής

  • ( UPD -19/03/2019 21:56 )
  • Print
Προσθήκη σχολίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής συνεκλήθει σήμερα αποφασίζοντας τα ακόλουθα: 

  1. Την 18-03-2019 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαεπτά (17) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

- Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

Κλιάρης

Θεόδωρος

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 758)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 

Ντούνης

Αθανάσιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 796)

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1.

Αϊβαλιώτης

Χαράλαμπος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 807)

2.

Αργυρίου

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 810)

3.

Πουλής

Κωνσταντίνος

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 818)

4.

Βαρελάς

Αναστάσιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 830)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.

Κοντόπουλος

Ιωάννης

του

Εμμανουήλ

(Α.Μ. 816)

2.

Αρμπουνιώτης

Νικόλαος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 820)

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Ζήκας

Ιωάννης

του

Ηλία

(Α.Μ.Ε. 56)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1.

Σπανός

Παναγιώτης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 834)

2.

Αναστασάκος

Αγησίλαος

του

Αριστοτέλη

(Α.Μ. 837)

3.

Θεοφανόπουλος

Αλέξανδρος

του

Λεωνίδα

(Α.Μ. 839)

4.

Περδικούρης

Γεώργιος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 840)

5.

Μάμμης

Βασίλειος

του

Ηλία

(Α.Μ. 844)

6.

Σούλος

Δημήτριος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 851)

7.

Κοντομάρης

Σπυρίδων

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 855)

8.

Λαμπρόπουλος

Κωνσταντίνος

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 859)

9.

Ισάκογλου

Νικόλαος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 863)

10.

Αλεξανδράκης

Γεώργιος

του

Ελευθερίου

(Α.Μ. 864)

11.

Καραγεώργος

Γεώργιος

του

Γεράσιμου

(Α.Μ. 871)

12.

Αργυράκης

Ιωάννης

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 874)

13.

Τσελίκης

Αλέξανδρος

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 879)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.

Λαγουρός

Αλέξανδρος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 842)

2.

Στουρνάρας

Παναγιώτης

του

Νικολάου

(Α.Μ. 843)

3.

Θεοφίλου

Ανδρέας

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 846)

4.

Ρουσάκης

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 848)

- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Μπέλλας

Στυλιανός

του

Κηρύκου

(Α.Μ.Ε. 61)

- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Σοφούλης

Νικόλαος

του

Σπυρίδωνα

(Α.Μ.Ε. 63)

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. - νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ντούνη Αθανάσιου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 796)

βτη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Προϊστάμενου 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Κοντόπουλου Ιωάννη του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Αρμπουνιώτη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

δ) Οι παραπάνω κριθέντες ως Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

ε) Ο παραπάνω κριθείς ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού(εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.

3. Εν συνεχεία, την 19-03-2019 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και των Υποναυάρχων.

4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Αργυρίου Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ. 810), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

β) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής , τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1.

Σπανό

Παναγιώτη

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 834)

2.

Αναστασάκο

Αγησίλαο

του

Αριστοτέλη

(Α.Μ. 837)

3.

Θεοφανόπουλο

Αλέξανδρο

του

Λεωνίδα

(Α.Μ. 839)

<span

  • copyright: No
  • copyright text: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  • sponsored: No
  • bloomberg logo: No

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία νέα στο χώρο της οικονομίας και του επιχειρείν

* indicates required